*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Střípky

Střípky

Zobrazit
jen pro kraj: 
jen pro téma: 

NSZM: Smart City ve Zdravých městech - MA21 má posilu
NSZM: Smart City ve Zdravých městech - MA21 má posilu
26.5.2016 - Národní síť Zdravých měst ČR a Smart City Institut slavnostně podepisují deklaraci o spolupráci v programu Smart Cities – tzv. Chytrých nebo Inteligentních měst. Podpis deklarace se uskutečnil 19. května v Praze na Novotného lávce, v rámci celostátní Sekce NSZM ČR. Na 130 Zdravých měst a obcí v Česku tak bude moci čerpat bohaté inspirace a dobrou praxi ve využívání nejmodernějších technologických řešení. ..více

Vsetín: Vsetíňané si adoptovali truhlíky v centru města
Vsetín: Vsetíňané si adoptovali truhlíky v centru města
26.5.2016 - Pankrác, Servác, Bonifác, Jurášek, Pohádkovník nebo Roháček jsou jména osazených truhlíků, které od soboty 14. května nově zdobí centrum Vsetína. Do kampaně „Adoptuj si svůj truhlík“, kterou vyhlásila vsetínská radnice ve spolupráci s technickými službami, se zapojila více jak šedesátka Vsetíňanů, kteří vysadili do venkovních květináčů více jak dvě stovky letniček. Adoptované truhlíky jsou umístěny na náměstí Svobody, před Českou spořitelnou a před vsetínskou radnicí. ..více

Litoměřice: [smart city] První česká solární lavička
Litoměřice: [smart city] První česká solární lavička
26.5.2016 - Zatímco dříve mobilní telefon vydržel nabitý i několik dní, moderní smartphony je třeba dobíjet denně. Jejich majitelům to nově umožňuje i v Česku vůbec první chytrá solární lavička, kterou její tvůrci společně s vedením města v úterý slavnostně odhalili v Parku Václava Havla v Litoměřicích. Lavička CapaSitty přístroje nabíjí pomocí dvou USB zásuvek, krytých před vodou, k dispozici je také indukce pro telefony, které podporují bezdrátové nabíjení. ..více

Rosice: Vzdělávací seminář Zdravého města k udržitelnému rozvoji
Rosice: Vzdělávací seminář Zdravého města k udržitelnému rozvoji
26.5.2016 - Dne 23.2.2016 proběhl akreditovaný seminář asociace NSZM ČR k projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v ZKC Rosice. Akce měla hojnou účast - cca 40 zájemců o projekt z řad vedoucích pracovníků a referentů městského úřadu, zastupitelů a ředitelů příspěvkových a neziskových organizací. Nemohli chybět také pan starosta, místostarosta a tajemník MěÚ Rosice. Přednášel ředitel asociace - Petr Švec, hostem byla koordinátorka Zdravého Jihomoravského kraje - Bc. Martina Brtnická.
..více

Brno: [smart city] Strážníci využívají moderní technologie
Brno: [smart city] Strážníci využívají moderní technologie
26.5.2016 - Tablety, které strážníkovi hned na ulici umožní do systému zadat informaci o pokutě za parkování, nebo mobilní kamery, které teď dohlíží na bezpečnost na vánočních trzích. Brněnská městská policie rozšířila svoje vybavení o moderní technologie, od kterých si slibuje především usnadnění práce a úsporu času. Potvrzuje to i zkušenost jejich kolegů v Břeclavi.

..více

Chrudim: "Akční čtyřka" středoškolaček v sociálních inovacích JaCzech
Chrudim: "Akční čtyřka" středoškolaček v sociálních inovacích JaCzech
26.5.2016 - Podnikatelský tým Akční čtyřka ze Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim dosáhl skvělého výsledku v soutěži Social Innovation Relay pořádané neziskovou mezinárodní organizací JaCzech. Tým složený ze čtyř dívek z 2. ročníku oboru Sociální činnosti obsadil v celostátní soutěži se svým podnikatelským záměrem, projektem - Překonávání generačních bariér, krásné 3. místo. Studenti SZŠS Chrudim se v loňském roce již účastnili tzv. Innovation Camp, soutěže smíšených týmů. ..více

Litoměřice: Soutěž "Kde hledat fair trade"
Litoměřice: Soutěž "Kde hledat fair trade"
26.5.2016 - Zveme vás k účasti na soutěži Kde hledat fair trade. Všichni soutěžící, kteří zakoupí Fairtradové produkty v minimálně šesti prodejnách, restauracích či kavárnách obdrží odměnu. Soutěžící, kteří nakoupí Fairtradové produkty v největším počtu provozoven, získají zajímavé ceny od místních pěstitelů. Soutěžní kartičky jsou k vyzvednutí v Infocentru Litoměřice na Mírovém náměstí, provozovně, kde lze nakoupit fairtradové produkty. ..více

Jihlava: Obyvatelé města mají červené tašky na elektro
Jihlava: Obyvatelé města mají červené tašky na elektro
26.5.2016 - Pro část obyvatel Jihlavy bude v září ještě snadnější zbavit se vysloužilého drobného elektrozařízení, které patří do červených stacionárních kontejnerů rozmístěných ve městě. Nezisková společnost Asekol, která zajistila umístění kontejnerů v jihlavských ulicích a zajišťuje také jejich pravidelné vyvážení a recyklaci, bude prostřednictvím České pošty distribuovat do dvou tisíc domácností v Jihlavě speciální tašky na drobný elektroodpad. ..více

Turnov: Sportovní den pro čtvrté třídy ZŠ
Turnov: Sportovní den pro čtvrté třídy ZŠ
26.5.2016 - V úterý 26. dubna proběhl v prostorách TJ Turnov a v tělocvičně Sokola sportovní den pro 4. ročníky turnovských základních škol. Všechny turnovské základní školy včetně ZŠ Mašov se přemístili místo výuky v lavicích na sportovní stanoviště ve Skálově ulici. Unikátní sportovní událost pořádal odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově za podpory TJ Turnova, TSC Turnova, AC Syneru Turnov, TJ Sokola a Sportinline Pavla Hlubučka. ..více

Chrudim: Přednáška o bezpečnosti seniorů - Antišmejdi
Chrudim: Přednáška o bezpečnosti seniorů - Antišmejdi
26.5.2016 - V dubnu tohoto roku se ve Spolkovém domě v Chrudimi uskutečnila přednáška agentury Antišmejdi s.r.o. Zdarma ji pořádal spolek Hurá na Výlet!, který ve spolupráci s místními seniorskými spolky a organizacemi vytváří zcela novou Kampaň proti předváděcím akcím šmejdů! ..více

Vsetín: Studenti vstoupili do registru dárců kostní dřeně
Vsetín: Studenti vstoupili do registru dárců kostní dřeně
26.5.2016 - Osmnáct studentů a pět kantorů Střední školy Kostka (včetně pana ředitele) přišlo dnes (ve středu 24. února 2016) společně darovat krev na hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice. Patnáct studentů darovalo krev vůbec poprvé, tři se zároveň zapsali do registru dárců kostní dřeně. Největší motivací mladých prvodárců byla pomoc druhým. „Udělat dobrý skutek. ..více

Č. Lípa: Paramisa pomáhá dětem ze znevýhodněného prostředí
Č. Lípa: Paramisa pomáhá dětem ze znevýhodněného prostředí
26.5.2016 - Prostřednictvím klubovny „PARAMISA“ pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí při přípravě na školní docházku a následně je podporujeme v jejich účasti na vzdělávacím procesu. Děti vedeme k smysluplnému využívání volného času. V klubovně mají děti k dispozici hernu i prostor k učení s počítačem. Chodí na procházky do blízkého okolí. Výchovné pracovnice s dětmi systematicky pracují, učí je komunikovat jak s dospělými, tak s vrstevníky. ..více

ČESKO: Unikátní portál pro nevidomé
ČESKO: Unikátní portál pro nevidomé
26.5.2016 - První komunikační portál určený speciálně pro nevidomé zahájil provoz. FriendlyVox nabídne e-mailového klienta a zprostředkování zpravodajství, to vše bez použití zraku. Používání portálu je zdarma a ke spuštění postačí počítač a připojení k internetu. Portál nevyžaduje použití obrazovky ani myši. FriendlyVox uživatele přivítá černou plochou a pouze hlasovým výstupem. ..více

Sušice: Populární lesopark Santos - na vlnách Otavy
Sušice: Populární lesopark Santos - na vlnách Otavy
26.5.2016 - Vodní plochy a toky představují obrovský potenciál pro živý městský prostor. Maximálně jej využili v Sušici, kde se v letech 2009–2013 s podporou Nadace Proměny revitalizoval lesopark na říčním ostrově Santos. Zdařilá realizace dnes sklízí uznání široké i odborné veřejnosti. Má vaše město řeku, nebo snad dokonce také ostrov, ale současně i rezervy v jejich zapojení do veřejného prostoru? Inspirujte se Santosem! Historie sušického parku sahá na počátek 20. ..více

Turnov: Den Země 2016
Turnov: Den Země 2016
26.5.2016 - Během dubna se opět konalo několik akcí, které směřovaly svou náplní k tématu Dne Země. U příležitosti nominace Tatobitské lípy na Evropský strom roku se uskutečnil 14. dubna večer Na Sboře – „POCTA TATOBITSKÉ LÍPĚ“ za účasti Ing. Bohumila Reše, dlouholetého pracovníka AOPK ČR, arboristy Ing. Marka Žďárského a spisovatelky PhDr. Marie Hruškové. Program byl doplněn citací textů žáků a žákyň ZŠ Žižkova a hudebním doprovodem Ondřeje Halamy. ..více

NSZM: Zdravá města v Evropském týdnu udržitelného rozvoje
NSZM: Zdravá města v Evropském týdnu udržitelného rozvoje
26.5.2016 - Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika již podruhé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které k němu přispívají. Nad akcí převzal záštitu premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslav Sobotka. ..více

SLOVENSKO: Lokální měna "Živec"
SLOVENSKO: Lokální měna "Živec"
26.5.2016 - Živec je doplnková lokálna mena platí súčasne s eurom a je na euro viazaná. Používa sa nezávisle v 2 mestách Slovenska: v Bratislave (Bratislavský živec) a Zvolene (Zvolenský živec). Zmyslom živca je zabrániť odtekaniu peňazí preč z komunity. Lokálna mena živec sa snaží peniaze čo najdlhšie udržať v obehu bez toho, aby opustili komunitu. Robí to pomocou jeho platnosti iba na určitom území a jeho kolovaním cez čo najviac subjektov. ..více

NSZM: "Světový den bez tabáku" ve Zdravých městech
NSZM: "Světový den bez tabáku" ve Zdravých městech
16.5.2016 - Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se také aktivně hlásí členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. ..více

Ústí n.L.: Město má startovní čísla k zapůjčení pro pořadatele
Ústí n.L.: Město má startovní čísla k zapůjčení pro pořadatele
16.5.2016 - Startovní čísla nakoupilo město Ústí nad Labem v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a nabízí je jako pomoc pro pořadatele nejrůznějších závodů. Chce tak pomoci organizátorům menších sportovních akcí, pro které bylo nákladné startovní čísla zajistit. Podporuje tak aktivní sporty všeho druhu a těší se z toho, že závodníci budou při akci nosit logo statutárního města. ..více

Praha 08: Podpora fair trade v městské části
Praha 08: Podpora fair trade v městské části
16.5.2016 - Městská část Praha 8 má zájem stát se první fair trade městskou částí v České republice. Základním krokem na této cestě se stalo přijetí Deklarace podpory fair trade, kterou v květnu 2016 schválila Rada MČ Praha 8. Tímto dokumentem se městská část připojuje k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu, které stojí na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem a přírodě. ..více

Vsetín: Z prvňáčků jsou rytíři řádu čtenářského
Vsetín: Z prvňáčků jsou rytíři řádu čtenářského
16.5.2016 - V říši Fantazie a pohádek se ocitli prvňáčci vsetínských základních škol, kteří byli dnes, ve čtvrtek 18. února pasování na rytíře a rytířky „Řádu čtenářského“. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, která akci letos pořádala již po jedenácté, tak dnes pasovala celkem 295 dětí z patnácti tříd. Slavnostní dopoledne bylo pro děti odměnou za to, že se během prvního školního roku naučily číst. K tomuto úspěchu jim přišla pogratulovat i vsetínská místostarostka Simona Hlaváčová. ..více

Turnov: Hospodaření města v rozklikávacím rozpočtu
Turnov: Hospodaření města v rozklikávacím rozpočtu
16.5.2016 - Město Turnov se připojilo k dalším obcím a krajům, které se snaží být otevřené s maximální transparentností v oblasti hospodaření města. Své hospodaření za jeden kalendářní rok prezentuje městský úřad formou tzv. rozklikávacího rozpočtu na svých internetových stránkách. V rozklikávacím rozpočtu mohou občané sledovat aktuální plnění příjmů a čerpání výdajů, které se aktualizují denně. ..více

Hlučín: Spolek "Sousedé 55+"
Hlučín: Spolek "Sousedé 55+"
16.5.2016 - Hlučínský spolek Sousedé 55+ zve do svého středu další zájemce o zajímavé aktivity. „Chcete poznávat okolí, pochutnat si na místní kuchyni, vyrazit do divadla, malovat, udělat radost někomu jinému, předat osobní a profesní zkušenosti a znalosti nebo poklábosit u kafe? Přijďte mezi nás,“ říká předsedkyně hlučínské pobočky spolku Sousedé 55+ Růžena Dvořáčková. ..více

ČESKO: Vynález ušetří polovinu vody v domácnostech
ČESKO: Vynález ušetří polovinu vody v domácnostech
16.5.2016 - Brněnská firma Watersavers vymyslela unikátní perlátor na vodovodní baterie. Díky němu mohou lidé ušetřit až 70 procent vody, aniž by o tom vlastně věděli. Zatím se jich prodalo statisíce a zájem o ně projevila například indická vláda. Kdyby výrobky brněnské firmy Watersavers měli doma všichni Češi, podle odhadů by se ušetřilo tolik energie, kolik se vyrobí v jednom bloku jaderné elektrárny Temelín. ..více

Chrudim: Veřejná diskuze k revitalizaci Michalského parku
Chrudim: Veřejná diskuze k revitalizaci Michalského parku
16.5.2016 - Chcete změnit Michalský park? Přijďte s námi diskutovat na plánovací setkání na téma "Revitalizace Michalského parku"
Středa 4. března od 16:00 hodin u kostela sv. Michala
Město Chrudim srdečně zve obyvatele a ve spolupráci s Římskokatolickou farností . arciděkanstvím Chrudim připravilo otevření kostela sv. Michala. ..více

Nové Město n.M.: Studenti se blýskli v německých firmách
Nové Město n.M.: Studenti se blýskli v německých firmách
16.5.2016 - Třetím rokem se žáci učebních oborů novoměstské Střední odborné školy účastnili čtrnáctidenní praxe v německých firmách. Umožnil jim to projekt podporovaný Česko – německým fondem budoucnosti, společností Tandem a Řemeslnickou komorou v Chemnitzu. „Nejlepší truhláři, instalatéři a opraváři lesnických strojů se zapojili do běžného života německé firmy, kde měli možnost vyzkoušet si novodobé technologie, pracovat s moderními stroji, nástroji i s novými materiály,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro ..více

Rosice: Druhá veřejná diskuse ke strategickému plánu
Rosice: Druhá veřejná diskuse ke strategickému plánu
16.5.2016 - Město Rosice zve všechny zájemce o udržitelný rozvoj města na DRUHOU VEŘEJNOU DISKUSI v rámci aktuálních příprav Strategického plánu rozvoje města 2016-2025 ..více

Český Brod: Velké parkoviště pro cyklisty u nádraží
Český Brod: Velké parkoviště pro cyklisty u nádraží
16.5.2016 - Okolí nádraží v Českém Brodě na Kolínsku doznává v posledních letech značných změn. V plánu je ještě úprava prostoru nákladového nádraží, kde mělo podle projektu vzniknout další parkoviště P+R. Město ale v těchto dnech zadává projektovou dokumentaci pro změnu a chce tento prostor využít pro parkoviště B+R (bike and ride = odlož kolo a jeď). ..více

Praha 08: Nový ruční stroj pro zlepšení úklidu města
Praha 08: Nový ruční stroj pro zlepšení úklidu města
16.5.2016 - Společnost IPODEC - Čisté město zakoupila novou kompaktní ruční jednotku pro cílenou likvidaci plevele horkou vodou bez chemických přísad. Nově zakoupený přístroj WAVE Mid 22/8 bzde využíván v projektu Čistá osmička, který probíhá od dubna do října v Mč Praha 8. V rámci tohoto projektu probíhá nadstandardní čištění, které je placeno MČ Praha 8 nad rámec standardního úklidu, který provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy. ..více

Kraj Vysočina: Historicky první ocenění za společenskou odpovědnost
Kraj Vysočina: Historicky první ocenění za společenskou odpovědnost
16.5.2016 - Zástupci organizací, které uspěly v soutěži o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, si dnes v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě převzali z rukou hejtmana kraje Jiřího Běhounka originální ocenění. V historicky prvním ročníku soutěže byla oceněna v kategorii Soukromý sektor do 250 zaměstnanců firma HBH odpady s.r.o. Za velké firmy nad 250 zaměstnanců získala zlato První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ..více

ČESKO: Mediální ukázka znečištění vzduchu: Podívejte se, co dýcháte
ČESKO: Mediální ukázka znečištění vzduchu: Podívejte se, co dýcháte
16.5.2016 - Měřicí stanice zveřejňují aktuální informace o znečištění vzduchu, nenabízejí ale pohled do minulosti. Český rozhlas proto vyvinul počítačový program, který hodinová data o znečištění po celý prosinec ukládal. Nyní se můžete podívat na historii měření ve svém okolí. Kdy je vzduch čistý, a kdy je lepší se zavřít doma a nevycházet? Loňský vlhký a studený prosinec zhoršil znečištění vzduchu. ..více

Hl.m. PRAHA: Potravinová banka má novou dodávku na svoz potravin
Hl.m. PRAHA: Potravinová banka má novou dodávku na svoz potravin
16.5.2016 - Potravinová banka Praha, která oslaví v březnu 10. výročí otevření skladu v Praze – Hostivaři, dostala předčasný narozeninový dárek. Společnosti Tesco a Atoz Marketing Services jí darovaly novou dodávku za více než šest set tisíc korun na svoz potravin pro lidi v nouzi. Současný vozový park Potravinové banky sv Praze byl zcela nevyhovující a pobočka musela využívat staré a nespolehlivé vozy, kvůli kterým nebyla často ani schopna reagovat na zvýšený zájem dárců potravin. ..více

NSZM: "Dny bez úrazů" ve Zdravých městech
NSZM: "Dny bez úrazů" ve Zdravých městech
16.5.2016 - Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. ..více

FRANCIE: Od HDP k měření kvality života
FRANCIE: Od HDP k měření kvality života
16.5.2016 - Francie zavedla monitorování dalších indikátorů, které mají doplnit omezenou vypovídací hodnotu HDP. Jde o snahu vytvářet hospodářství, jež na prvním místě souží potřebám lidí. "Čísla, na která se díváme, ovlivňují to, co děláme," píše se ve zprávě komise, které předsedali Joseph Stiglitz, Amartya Sen a Jean-Paul Fitoussi. ..více

SLOVENSKO: Knižnica dobrých vecí
SLOVENSKO: Knižnica dobrých vecí
16.5.2016 - Ak by ste si ich chceli kúpiť, v obchode by ste za ne zaplatili desiatky aj stovky eur. Keby ste si ich chceli v predajniach či u špecialistov požičať, pretože ich nepoužívate pravidelne, denná taxa by vyšla minimálne na niekoľko eur. Oddnes si však budete môcť vŕtačku, pílu, brúsku, elektrický skrutkovač, rebrík, šijací stroj, mikroskop, ale aj stan, športové helmy, futbalové bránky alebo domácu pekáreň a zmrzlinovač požičať bezplatne. ..více

Val. Meziříčí: Dětská policie kontrolovala provoz
Val. Meziříčí: Dětská policie kontrolovala provoz
5.5.2016 - Šedesát zkontrolovaných aut. Dvanáct přestupků. To byl výsledek akce Dětská policie v ulicích města. Své síly spojily městská policie, obvodní oddělení Policie ČR Valašské Meziříčí, město Valašské Meziříčí, základní školy Masarykova, Žerotínova, Vyhlídka a Salvátor a Dopravní inspektorát Vsetín. Děti ze čtyř meziříčských základních škol se ve čtvrtek 14. dubna 2016 staly součástí hlídek policie. ..více

Plzeň: Veřejná lednička proti vyhazování potravin
Plzeň: Veřejná lednička proti vyhazování potravin
5.5.2016 - V jedné z plzeňských kaváren otevřeli veřejnou ledničku. Lidé do ní můžou donést jídlo, ale také si z ní naopak cokoli vzít. Cílem je hlavně omezit plýtvání potravinami. Například v Berlíně jsou k dispozici desítky podobných veřejných lednic. Jde o takzvaný foodsharing, tedy sdílení potravin. ..více

Praha 08: Hmyzí hotely
Praha 08: Hmyzí hotely
5.5.2016 - MČ Praha 8 začala na svém území instalovat tzv. hmyzí hotely, které slouží jako úkryty pro samotářské druhy hmyzu. Vytipováno bylo celkově 18 lokalit v městských parcích, základních a mateřských školách. Hmyzí hotely napomáhají k udržení biologické rozmanitosti v městském prostředí a umožňují pozorování přirozeného chování hmyzu. ..více

Krnov: Na úřad bez auta
Krnov: Na úřad bez auta
5.5.2016 - Zaměstnanci Městského úřadu v Krnově se 21. září připojili k celoevropské kampani Evropský týden mobility. V rámci akce „Na úřad bez auta“, vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, nejeli v tento den do a z práce svým osobním automobilem, ale přišli pěšky, nebo využili jiný alternativní dopravní prostředek, například jízdní kolo, koloběžku, in-line brusle nebo veřejnou dopravu. ..více

Prachatice: Osvěta k bioodpadu a ekologii v domácností
Prachatice: Osvěta k bioodpadu a ekologii v domácností
5.5.2016 - Tématem prvního z praktických seminářů pro veřejnost, z projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarské-české spolupráce bylo tentokrát kompostování, ale došlo i na seznamování s různými bylinami, povídání o přírodních zahradách, permakultuře a vyvýšených záhonech a výměnu praktických zkušeností. Téma zakládání kompostu, jeho ošetřování a péče o něj se prolínalo celým dnem. ..více

Cheb: Bezdomovci najdou nový azyl
Cheb: Bezdomovci najdou nový azyl
5.5.2016 - Třiadvacet lůžek pro bezdomovce, kteří jsou již na dobré cestě se vrátit zpět do normálního života, nabízí nově vybudovaný dům sociálních služeb Betlém v Chebu. Nechala ho tam nákladem bezmála dvacet miliónů korun vybudovat Diecézní charita v někdejší vile Union v Koželužské ulici. „Zhruba 17 miliónů korun jsme získali z evropských dotací a zbytek doplatil stát," uvedl ředitel Diecézní charity v Plzni Jiří Lodr. ..více

Praha 18: Cvičení pro seniory
Praha 18: Cvičení pro seniory
5.5.2016 - V Klubu aktivního stáří v Malkovského ulici se rozhodli zlepšit svoji fyzickou kondici cvičením.

Díky pravidelným přednáškám o zdravé výživě, které pro seniory připravuje Klub La Vie, se tu dozvěděli o takzvaném cvičení na židlích, určeném právě pro starší lidi.

Členy klubu zaujalo především proto, že nejde o cviky vleže na karimatkách, které jsou pro jejich věk už obtížné, ale o trochu netradiční variantu cvičení na židlích. ..více

Hl.m. PRAHA: Chodníky se zlepší v desítkách ulic
Hl.m. PRAHA: Chodníky se zlepší v desítkách ulic
5.5.2016 - Procházka po metropoli je často po cestách, které často mění svou podobu. Chvíli je chodník asfaltový, po určité vzdálenosti ho střídají žulové kostky. V některých případech rozbité. Aby se chůze i pohled člověka zlepšil, investuje Praha a její městské části peníze do oprav cest. Kupříkladu v úterý začala velká rekonstrukce Štěpánské ulice v úseku mezi Václavským náměstím a ulicí Žitná. ..více

Křižánky: Setkání občanů a chalupářů v malé obci
Křižánky: Setkání občanů a chalupářů v malé obci
5.5.2016 - Srdečně Vás zveme na tradiční SETKÁNÍ CHATAŘŮ, CHALUPÁŘŮ A OBČANŮ OBCE KŘIŽÁNKY v sobotu 8. srpna 2015 od 14:00 hodin na hrázi Kyšperského rybníka Program: * Přivítání * Informace o aktuálním dění v obci * Diskuze * Křižanecké šplouchání od 15:00 Občerstvení zajištěno. ..více

ČESKO: První český fond udržitelného rozvoje
ČESKO: První český fond udržitelného rozvoje
5.5.2016 - Raiffeisen investiční společnost v únoru přichází s novinkou na českém finančním trhu – fondem udržitelného rozvoje, prvním v Česku, do něhož je možné investovat v českých korunách. Investoři, kteří vsadí na nový Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, si mohou být jistí, že jejich peníze nepodpoří rozkvět firem ve zbrojním průmyslu, podniků, které porušují pracovní a lidská práva, a také společností, které vsadily na genetické inženýrství. ..více

Val. Klobouky: Kulatý stůl k úpravám klobouckého náměstí
Val. Klobouky: Kulatý stůl k úpravám klobouckého náměstí
5.5.2016 - Občané Zdravého města Valašské Klobouky jsou zváni na jednání u kulatého stolu, které bude věnováno úpravám Masarykova náměstí, jednoho z největších čtvercových náměstí v České republice. Setkání nad urbanistickými studiemi možných proměn centra památkové zóny se uskuteční ve středu 4. května od 16 hodin v sále Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Přinést má vedle diskuse s odborníky především vítanou inspiraci a náměty od samotných uživatelů náměstí, jeho obyvatel a návštěvníků. ..více

Hlučín: Nízkoprahové zařízení NA HRANĚ
Hlučín: Nízkoprahové zařízení NA HRANĚ
5.5.2016 - Nízkoprahové zařízení NA HRANĚ v Hlučíně je určeno dětem a mládežži ve věku od jedenácti do dvaceti let. Je tady pro ty, kteří by jinak trávili svůj volný čas touláním se po ulici, v partě, či jinak neorganizovaně. Nastoupil jsem do něj jako kontaktní pracovník v září minulého roku. Možná to je krátká doba na podrobné hodnocení. Je ale dost dlouhá na to, abych stihl postřehnout, jak klub vnímá šširšší veřejnost. ..více

Vsetín: První Semínkovna v kraji v ZŠ Rokytnice
Vsetín: První Semínkovna v kraji v ZŠ Rokytnice
5.5.2016 - Asi každý ví, co je to veřejná knihovna. Vypůjčíte si knihu a po přečtení ji zase vrátíte. Semínkovna je založena na stejném principu, ale místo knihy si vypůjčíte semínka. Výpůjční doba je, díky vegetační době rostlin, až dva roky. Jedná se o iniciativu, která vznikla na podporu svobodného sdílení osiva, semínkaření a přírodního zahradničení. „Osivo v Semínkovně uložené je k dispozici zdarma a pro všechny. ..více

Zlín: Město bez aut - kampaň na podporu chůze a cyklistiky
Zlín: Město bez aut - kampaň na podporu chůze a cyklistiky
5.5.2016 - Město, kde mají cyklisté a chodci přednost před motoristy. Město, kde se dobře dýchá. Město, které ví, že počet aut na jeho území donekonečna navyšovat nejde. Tak se chce do budoucna prezentovat Zlín. Radnice spouští kampaň na podporu chůze a jízdy na kole. Cyklistům a chodcům chce Zlín vycházet vstříc Radnice proto letos odstartuje kampaň, která se jmenuje Město v pohybu. Cílem této kampaně je ukázat veřejnosti, že pro pohyb ve městě není auto nutností. ..více

Brno: Bezkontaktní platební systém v MHD
Brno: Bezkontaktní platební systém v MHD
5.5.2016 - Shánění automatu v panice a na poslední chvíli. Hledání drobných po kapsách. Složitý odhad, kolikrát za den a v jakých zónách člověk pojede. S tím vším se cestující v brněnské MHD - a později také na celé jižní Moravě - nemusí už brzy trápit. Město spolu s Jihomoravským krajem lidem totiž cestování výrazně zjednoduší. ..více

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 50 | »
*