• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Dobříš: Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Díky úzké spolupráci městského úřadu s veřejností se v Dobříši během krátké doby podařilo rozjet pravidelné pořádání jarmarků, na nichž mohou místní regionální výrobci prezentovat své produkty. Obyvatelé Dobříše a okolí tak mohou pravidelně nakupovat potraviny a jiné produkty, které pocházejí z jejich regionu a jsou tedy ekologičtější a čerstvé. Jarmarky podporují místní soběstačnost, regionální ekonomiku a zaměstnanost, zákázník je v přímém kontaktu s výrobcem a díky odpadnutí obchodních marží může zboží zakoupit levněji než v supermarketu. Proč tedy nevyrazit na trh?
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Dobříš
Organizace: Město Dobříš
Telefon: 318 533 310
Téma: Místní podnikatelské služby pro veřejnost
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Zemědělské hospodaření vč. lesnictví a rybářství

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Prvním krokem na cestě k pravidelnému pořádání jarmarků byla po dva roky organizovaná akce nesoucí název "Pojďme tvořit společně". Na ní měli místní podnikatelé i neziskové organizace možnost bezplatně a zábavnou formou prezentovat své výrobky a služby. Byla to maximálně beznákladová, dobrovolná akce, která vznikla z poptávky při Komunitním plánování sociálních služeb. Mohli se tu potkávat všichni se všemi, seznámit se a představit své aktivity. Zábavně, slušně, neziskově. Zpočátku se zapojily převážně NNO, město ale vnímalo potřebu více zapojit také podnikatele.

V roce 2010 se v rámci skupiny Zdravého města přihlásila majitelka obchodu "Jíme zdravě - obchůdek pro zdraví" se zájmem o vytvoření jarmarků. K Jarmarku regionálních výrobků a nové spolupráci již byl tedy jen malý krůček. Aktivní podnikatel, živonostenský odbor, odbor místního rozvoje a vedení města dokázali za krátkou dobu rozjet velkou, ojedinělou akci.

Pořádání jarmarků mělo v regionu zejména následující pozitivní důsledky:

- zmapování živnostníků i neživnostníků v regionu, kteři vyrábí domácí produkty (potraviny, řemesla)
- posílena soudržnost drobných podnikatelů a dalších osob na území regionu
- podpora sociální interakce prodejce-nakupující
- zvýšení povědomí o potenciálu regionu
- příprava na zpracování metodiky pořádání jarmarků/farmářských trhů ve městech
- zahájení spolupráce s inspektoráty apod.
Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

K trhům existuje fotodokumentace, videozáznamy, články, rozhovory a dokonce reportáž ve státní televizi (ČT) a v regionálních TV (Příbramsko EU, Dobříšská TV).

Začátek aktivity: 14.10.2008
Konec aktivity: 14.12.2014
Příloha
Jak byla aktivita financována?
"Pojďme tvořit společně":
2008 z rozpočtu města
2009 z ceny soutěže Obec přátelská rodině
2010 z revolvingového fondu MŽP
Jarmarky
z rozpočtu města + pomoc dobrovolníků
Detailní rozpis:

"Pojďme tvořit společně" (při účasti cca 20 stánků a 500 osob): 16.000,-

Jarmarky byly realizovány zpočátku dobrovolně (náklady však byly vynaloženy na nastartování aktivity -  v roce 2010 cca 20.000 Kč + osobní náklady)

Aktéři

Název: město Dobříš
IČO nebo jiný registrační údaj: 00242098
Adresa: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Web: http://www.mestodobris.cz

Další aktéři

Název:Jíme zdravě, obchůdek pro zdraví
IČO nebo jiný registrační údaj:62925679
Adresa:Pražská 1752, 263 01 Dobříš
Web:http://www.jimezdrave.cz

Název:

Mateřské centrum Dobříšek
IČO nebo jiný registrační údaj:26542820
Adresa:Na Nábřeží 1650, 26301 Dobříš
Web:http://www.mc.dobris.net

Název:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši
IČO nebo jiný registrační údaj:445223
Adresa:Husova 1556, 26301 Dobříš
Web:http://www.dobris.evangnet.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Hlavní doporučení, k nimž město na základě pořádání jarmarků i jim předcházející akce "Pojďmě tvořit společně" dospělo, jsou:

1. Reagovat na zájem/poptávku veřejnosti, být veřejnosti otevřeni a dát najevo zájem o informace
2. Stanovení pracovní skupiny (zejména Odbor místního rozvoje, Odbor živnostenský aj.)
3. Zmapování regionu - (abychom zjistili, jaký potenciál jarmark má) - vč. oslovení organizací v ČR věnujících se producentům regionálních produktů
4. Oslovení hygienické správy, veterinární správy a státní zemědělské inspekce
5. Medializace a pozvánky k účasti
6. Zajištění jednotného stylu - stánky, logo, letáky, plakáty apod.
7. Přátelský přístup...

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Problémy, s nimiž se město muselo vypořádat:
Flexibilně se musela řešit zejména inspekce ze strany Veterinární správy a Státní potravinářské a zemědělské inspekce, dále pak odmítnutí výrobců, kteří nemají domácí produkty, byť je tak prezentovali, či se nejednalo o produkty z regionu. Rizikem byla i nepřízeň počasí
Pozitivní aspekty akce:
Mediální podpora ze strany tisku i TV, získání finanční podpory pro pořádání a rozvoj jarmarků v roce 2011, zájem veřejnosti převyšuje očekávání i při opakování akcí

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Propagace dobříšských jarmarků probíhala pomocí tiskových konferencí (konají se každých 14 dní), článků v místním a regionálním tisku, plakátů na veřejných výlepních místech, letáků do schránek a do kaváren, informace dále proběhla v regionálním rádiu, byla zveřejněna na webu města a prodejců (pozvánky, články, videozáznamy z jarmarků), reportáž se také objevila na ČT. Město dále rozesílalo pozvánky na akci na cca 600 e-mailů z městské databáze (ti rozesílají dále) a osobní dopisy starosty klíčovým osobám v regionu. Informovány byly místní organizace a podniktelé a vynechat nemůžeme ani pozvání osobní formou.


Nejčtenější dobrá praxe

Orlová: Prázdninový maratón

Prázdninový maratón

Orlová

Letovice: Čistší produkce v zemědělské prvovýrobě

Čistší produkce v zemědělské prvovýrobě

Letovice

Vel. Němčice: Využití nejlepší dostupné techniky v zemědělském závodě

Využití nejlepší dostupné techniky v zemědělském závodě

Velké Němčice

Praha 7: Farmářské trhy

Farmářské trhy

Praha 07

Hlučín: "Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

"Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

Hlučín

Vsetín: Kampaň "Den seniorů"

Kampaň "Den seniorů"

Vsetín