• naše weby..
 • ..
 • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Vsetín: Cyklostezka Bečva - královna stezek Moravy

Cyklostezka Bečva je projektem, který nejen pomohl k rozvoji turistického ruchu v mikroregionu Valašsko, ale umožnil rovněž sportovní a kulturní vyžití obyvatelům regionu. Od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou máte na 141 km možnost poznávat pamětihodnosti, přírodní krásy, lidové tradice i místní speciality Valašska, Moravské brány a Hané. A to formou měkké turistiky, která je šetrná k přírodnímu prostředí.

Bezpečné a komfortní stezky sledují tok Bečvy a jsou jako stvořené nejen pro cyklisty, ale rovněž pro in-line bruslaře každého věku, vozíčkáře, pěší turisty či v zimním období pro běžkaře.

Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: manažer a koordinátor Sdružení Valašsko - Horní Vsacko
Příjmení, jméno: Kalabus, Roman
Organizace: MěÚ Vsetín
E-mail: r.kalabus@obceservis.cz
Telefon: 739 589 361
Téma: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)
Cestovní ruch
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Cyklostezka Bečva se nachází na území mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko, největšího mikroregionu Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku Vsetínské Bečvy, tedy Vsetín, Jarová, Hovězí, Huslenky, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice a Bystřička.

Projekt cyklostezky Bečva je stěžejním projektem pro další rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu a má za úkol profilovat region jako destinaci horské cyklistiky - od něj se rozvíjí další synergie aktivit a projekty soukromých subjektů zahrnutých v IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) Horní Vsacko.

Sdružení Valašsko - Horní Vsacko v současnosti (rok 2010) řeší trasy pro cyklisty o celkové délce 41 km, z nichž 26 km tvoří nové cyklostezky. Projekt cyklostezky Bečva má návaznost na další úspěšné projekty cyklostezek podpořených z ROP (regionální operační program) na Valašsku. Cílem není pouze podpořit cestovní ruch v oblasti, ale též vytvořit prostor pro využití volného času samotných obyvatel regionu.

Hlavní motivace, které vedly k realizaci cyklostezky, byly:

1. hledání prioritního tématu rozvoje regionu v oblasti cestovního ruchu
2. zadání a zpracování rozvojové strategie území
3. existence dílčích úseků cyklostezky Bečva
4. jednoznačný výstup ze strategického dokumentu ukázal na silnou stránku v potenciálu mountainbike (MTB) cyklistiky (347 km cyklotras)


Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

K projektu je vytvořena dokumentace i fotodokumentace, cyklostezka je rovněž prezentována na vlastních webových stránkách www.cyklostezkabecva.com.

Začátek aktivity: 01.08.2007
Konec aktivity: 31.12.2010
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 169000
Jak byla aktivita financována?

Na financování se podílelo:

 • ROP Střední Morava - příspěvěk 107 milionů Kč
 • Přeshraniční spolupráce ČR - SR
 • SFDI - financování již vybudovaných úseků stezky, společně s ROP se následně podařilo získat dalších 24 mil. Kč

Aktéři

Název: Sdružení Valašsko - Horní Vsacko, dobrovolný svazek obcí
IČO nebo jiný registrační údaj: 67728189
Adresa: Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka
Web: http://www.valassko-hornovsacko.cz

Další aktéři

Název:Město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj:00304450
Adresa:Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Web:http://www.mestovsetin.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Faktory ovlivňující zdárný průběh realizace projektu:

 1. včasné zadání dokumentace ke zpracování 
 2. výběr dodavatele (je třeba zvolit většího dodavatele dokumentací se znalostí místního prostředí)
 3. starostové nesmí řešit majetkové vztahy k pozemkům až po oznámení o získání dotace i přesto, že věří dohodám s vlastníky (často se stávali obětí vydírání díky slibům svých předchůdců na radnicích)
 4. dbát na rizika spojená s integrovaným typem žádosti do ROP

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Rizika ohrožující realizaci:

 1. komplikované stavebí řízení
 2. podmínky dotčených orgánů státní správy:
  • CHKO
  • SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), Drážní úřad
  • Povodí Moravy
  • ŘSZK (Ředitelství silnic Zlínského kraje - koliznost s rekonstrukcí silnice do Velkých Karlovic nebyla známá)

Majetkoprávní vypořádání pozemků se neustále protahovala a vyžádala si opakované změny dokumentací a nová a nová vyjádření dotčených orgánů.

Uvedené faktory způsobily:

 • Především nedodržení termínů dodání povolení stavebních úřadů.
 • Neustálé změny dokumentací si vzhledem k majetkoprávním vztahům a dodržení podmínek orgánů státní správy vyžádaly dvojnásobné zvýšení ceny za projektové dokumentace.
 • Musela být podána žádost o prodloužení konečného termínu dodání příloh nezbytných pro podpis smlouvy o financování.
 • Skluz ve vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.
 • Stavba měla být zahájena v červnu 2009, vzhledem k odvolání neúspěšného uchazeče až na ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) ale byla započata až 1.10.2009.

Důležité je tedy řešit vše v dostatečném předstihu před podáním žádosti o dotace a nepodcenit přípravu projektu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o průběžném dokončování jednotlivých úseků cyklostezky probíhaly zejména místním a regionálním tiskem a zpravodajstvím, cyklostezka je rovněž prezentována nejen na vlastních webových stránkách www.cyklostezkabecva.com, ale rovněž na jiných serverech poskytujících informace o turistických lákadlech (www.kudyznudy.cz, www.nakole.cz apod.).
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Hodonín: Bezbariérová MHD

Bezbariérová MHD

Hodonín

Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér

Projekt Vysočina BezBariér

KRAJ VYSOČINA

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim