• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

ČESKO: Projekt "Odpovědná škola" - společenská odpovědnost ve školách

Značku Odpovědná škola uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání žáků vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se stane odpovědné chování dětem, studentům, ale i rodičům naprosto přirozené a automatické jako základní počty. Ukázat, že společenská odpovědnost není prázdná fráze a ve vzdělávání hraje významnou roli pro budoucí chování celé naší společnosti.

Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost. Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co mohou všechno ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe

Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální

Chrudim

Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Chrudim

Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Litoměřice

Studentský parlament města

Třebíč

Obnovy školních zahrad (projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě")

Vsetín

Dětské zastupitelstvo

Litoměřice