• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Kraj Vysočina: Dobrovolnické návštěvy studentů u seniorů

Dobrovolníci (většinou studenti) navštěvují seniory v několika zdravotně sociálních zařízeních. Studenti jsou zváni k tomu, aby se zapojili do dobrovolnické činnosti přímo ve školách, a měli tak možnost osvojit si sociální dovednosti potřebné v pomáhajících profesích. Návštěvy spočívají většinou v rozhovorech, předčítání a doprovodu na procházky u sociálně izolovaných seniorů, či hraní maňáskového divadla na dětském oddělení. Pro tuto službu jsou dobrovolníci pravidelně proškolováni na odborných seminářích vedených zážitkovou formou a pracují pod supervizí.
[...]

Kraj Vysočina

/ další dobré praxe

Kontakt...

Mgr. Pacálová Adéla

Nejčtenější dobrá praxe

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí

Aktivitou proti stárnutí

Chrudim

Hodonín: Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Hodonín

Hlučín: Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Hlučín

Valašské Meziříčí: Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí: Vytvoření Domu sociálních služeb

Vytvoření Domu sociálních služeb

Valašské Meziříčí

Ústí n.L.: Rada dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje

Rada dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje

Ústí nad Labem