• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Ml. Boleslav: Časopis pro seniory "Senior Revue"

Magistrát města Mladá Boleslav vydává od září 2009 nový časopis zaměřující svou pozornost na seniory, kteří chtějí trávit svůj čas v důchodu zdravě a aktivně. Periodikum se věnuje sociálním a zdravotním službám, jež mají senioři k dispozici, tipům a trikům k prožití dlouhého a spokojeného stáří, upozorňuje na připravované akce a obsahuje rovněž povídky, rozhovory a mnoho dalších zajímavých témat.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Mladá Boleslav
Kontakt: Koordinátor ZM
Organizace: Zdravé město Mladá Boleslav
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Časopis Senior Revue, původně vydávaný jako občasník, se zabývá rozmanitými problémy seniorů v Mladé Boleslavi. Věnuje se např. dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, soužití generací, předkládá tipy k prožití aktivního stáří, podporuje zdravý životní styl a k nalezení jsou v něm rovněž rady lékařů pro třetí věk, povídky, rozhovory a další zajímavá témata. Jeho cílem je nejen informovat seniory o připravovaných akcích, ale také získávat náměty, připomínky i podnětné názory čtenářů - seniorů. První vydání mělo náklad 100 výtisků, druhé již 200 a v současnosti vychází třetí vydání Senior Revue v nákladu 450 kusů. Silný zájem přiměl město k přípravě pravidelného tisku s nákladem min. 500 kusů v intervalu 1x za 2,5 měsíce. Z tohoto důvodu byla vytvořena redakční rada ve složení předseda, koordinátor ZM a novinář, jež připravuje podklady pro následující vydání časopisu. Vzhledem k bezplatnému poskytování Senior Revue je projekt finančně zajišťován výhradně rozpočtem Zdravého města.
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO
Každé číslo Senior Revue je uloženo jak v elektronické, tak v tištěné formě. Archivován je rovněž materiál, z něhož bylo čerpáno.
Začátek aktivity: 01.09.2009
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 12
Jak byla aktivita financována? Vydávání časopisu Senior Revue je hrazeno z rozpočtu města - Zdravého města.
Detailní rozpis: Původní náklady byly 12.000,-Kč pro tisk jednoho čísla Senior Revue v počtu 200 kusů . Zdravému městu se podařilo vyjednat 50% slevu, náklady tisku při daném počtu výtisků se tedy snížily na 6.000,- Kč. Domlouvány jsou další kroky (např. spolupráce se zdravotní pojišťovnou). Z rozpočtu je dále hrazen plat novinářky-redaktorky 19.000,-Kč / půl roku.

Aktéři

Název: Statutární město Mladá Boleslav - Zdravé město
IČO nebo jiný registrační údaj: 238295
Adresa: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Web: http://www.mb-net.cz

Další aktéři

Název:Předsedkyně klubu Univerzity 3. věku a volnočasových aktivit seniorů PhDr. Eva Pešková

Název:

Eva Kučerová - novinářka, redaktorka (t. č. na MD)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro udržitelnost projektu je nutné zajištění potřebné částky v rozpočtu, a to zejména na redaktora, v jehož kompetencích je zpracování podkladů a materiálů, a dále na samotný tisk časopisu. Rovněž je třeba předem se domluvit s tiskárnou (grafikem) i novinářem na termínech, aby byla docílena pravidelnost vydání. Termíny z velké části určuje koordinátor PZM a MA 21 společně s předsedou rady. Nutné je též domluvit detaily jako je návrh obálky a celkového designu či zajištění distribuce a distribučních míst.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při realizaci tohoto projektu se město zatím nesetkalo s žádným dodatečným ovlivněním jakoukoliv další stranou. Rozhodnutí o vydávání časopisu bylo "na stole" a dále se již řešilo, jak projekt zorganizovat a zaplatit. Vzhledem k omezenému rozpočtu se v budoucnosti nepočítá s navyšováním tisku nad 500 kusů. Iniciátoři se dosud potýkají pouze s problémem, jaké články, příspěvky či zaslané nabídky použít, aby město nebylo vystaveno kritice. Mediální podpora je vždy před každým novým číslem Senior Revue zajišťována na www.mb-net.cz. Žádná výrazná mediální osobnost se v této záležitosti neangažuje, je však pravda, že některé rozhovory pro Senior Revue jsou se zajímavými i mediálně známými lidmi z města. Je nezbytné upozornit, že časopis není možné nabízet k reklamě z důvodu získání peněz.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Občasník je prezentován na stránkách mb-net, které vždy upozorňují na vydání nového čísla. Žádná jiná média na jeho propagaci zatím nespolupracují
Detailně zpracované dobré praxe

Mladá Boleslav

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Orlová: Prázdninový maratón

Prázdninový maratón

Orlová

Hlučín: "Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

"Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

Hlučín

Vsetín: Kampaň "Den seniorů"

Kampaň "Den seniorů"

Vsetín

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež

Burza kroužků pro děti a mládež

Hlučín

Prachatice: "Do cukrárny s knihou"

"Do cukrárny s knihou"

Prachatice

Ml. Boleslav: Časopis pro seniory "Senior Revue"

Časopis pro seniory "Senior Revue"

Mladá Boleslav