• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Prostějov: Nízkopodlažní autobusy MHD na plynový pohon

Díky renovaci vozového parku jsou obyvatelé Prostějova ušetřeni více než 160 tun škodlivin díky tomu, že autobusy MHD jezdí na stlačený zemní plyn. Nová vozidla ocení také slabozrací cestující, pro něž jsou osazeny akustickým hlásičem linky a cílové zastávky spoje. Nástupní plošiny autobusů umožňují snadný nástup lidem s pohybovým omezením a maminkám s kočárky. Došlo rovněž k rozšíření spojů bez navýšení ceny jízdného. Celkové náklady byly doposud 12 684 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, články v médiích.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: Město Prostějov, náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Příjmení, jméno: Hloch Jiří, Ing.
Organizace: FTL, a.s
E-mail: hloch@ftl.cz
Telefon: +420582320111
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů
Ekologicky šetrná doprava, alternativní pohony

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Snížení emise škodlivých látek, protože EKOBUSY splňují normu EURO 5, nulové emise pevných částic ve výfukových plynech. Obnova vozového parku za technicky zastaralá vozidla Karosa, zlepšení MHD a její zpřístupnění pro zdravotně a tělesně postižené občany, jelikož vozidla jsou nízkopodlažní. V současné době je již pořízeno 6 vozidel a v roce 2006 se plánuje nákup dalších 2 ks nízkopodlažních autobusů.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Byla pořízena fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.01.2003
Konec aktivity: 21.02.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 12684
Detailní rozpis: Ekobusy jsou financovány z prostředků společnosti FTL, a.s., z dotace Ministerstva dopravy, z úvěru od financující společnosti (na základě zadání veřejné zakázky) a z příspěvků města Prostějova - např. 2 nové Ekobusy dlouhé 13 m - předpokládané pořizovací náklady 13 250 000 Kč (dotace MD ČR 6 000 000 Kč, úvěr od financující společnosti 7 210 000 Kč, veřejná finanční podpora z města 40 000 Kč)

Aktéři

Název: FTL, a.s
IČO nebo jiný registrační údaj: 46345850
Adresa: Letecká 8, 796 23 Prostějov
Web: http://www.ftl.cz

Další aktéři

Název:Ministerstvo dopravy ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:6600308
Adresa:nábř. L. Svobody 12/1222, Praha 1
Web:http://www.mdcr.cz

Název:

Město Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj:288659
Adresa:nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov
Web:http://www.mestopv.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Ekobusy jsou poháněny na stlačený zemní plyn (vyloučí každý rok o více než 8 tun zplodin méně do ovzduší než srovnatelný vůz na naftu), jsou nízkopodlažní - umožňují pohodlný nástup nejen vozíčkářům, ale i matkám s kočárky, akustické hlásiče zastávek jsou vhodné zejména pro zrakově handicapované. Je nutné, aby plnící stanice zemního plynu byly na území dané lokality a nebo v dosahu cca 5 km.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? neexistence a nutné dobudování plnící stanice na okraji města.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články: regionální tisk (MF Dnes, Prostějovský den, Prostějovský večerník), Dopravák, firemní informační zpravodaj, Dopravní magazín, Sdružení ochránců přírody, Televize - regionální vysílání.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

Zlaté Hory: Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky

Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky

Zlaté Hory

ŠVÝCARSKO: Národní program "Energie pro obce"

Národní program "Energie pro obce"

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Litoměřice: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

Litoměřice

Zlín: Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice)

Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice)

Zlín

Prostějov: Nízkopodlažní autobusy MHD na plynový pohon

Nízkopodlažní autobusy MHD na plynový pohon

Prostějov

Frýdek-Místek: Úspory energie ve školních budovách

Úspory energie ve školních budovách

Frýdek-Místek