• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Frýdek-Místek: Ucelená strategie rozvoje cyklostezek na území města

V současné době (rok 2008) ve městě Frýdku-Místku existuje provázaný řetězec na sebe navazujících cyklistických tras, které se neustále prodlužují, modernizují a upravují v souvislosti se zvyšujícím se trendem cyklistické dopravy šetrné vůči životnímu prostředí a krajině a prospívající fyzické kondici obyvatelstva. Cyklistické stezky v regionu mají jak účelový charakter (tzn. usnadňují přístup do zaměstnání, na nákupy), tak slouží k rekreačním a sportovním účelům a jsou spojnicí mezi jednotlivými obcemi. Ve městě se nyní nachází 13,59 km cyklostezek.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Frýdek-Místek
Kontakt: Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Příjmení, jméno: Ing. Pavel Osina
Organizace: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
E-mail: osina.pavel@frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 278
Téma: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V roce 2000 byl zpracován Generel cyklistické dopravy pro Frýdek-Místek, který v návaznosti na Územní generel cykloturistiky severní Moravy a Slezska a schválený Územní plán města Frýdku-Místku rozpracovává podrobněji otázku řešení cyklistické dopravy pro město Frýdek-Místek a zohledňuje již zprovoznění trasy Brány Beskyd. Cílem řešení je poskytnout alternativní trasy pro pohyb cyklistů náhradou za užívané frekventované silnice a tak zajistit jejich vyšší bezpečnost a snížení celkové nehodovosti ve městě.

V roce 2006 byl tento generel cyklistické dopravy zaktualizován formou zpracování Studie rozvoje cyklistických stezek ve Frýdku-Místku.

V současné době (rok 2008) ve městě Frýdku-Místku existuje provázaný řetězec na sebe navazujících cyklistických tras, které se neustále prodlužují, modernizují a upravují v souvislosti se zvyšujícím se trendem cyklistické dopravy šetrné vůči životnímu prostředí a krajině a prospívající fyzické kondici obyvatelstva. Cyklistické stezky v regionu mají jak účelový charakter (tzn. usnadňují přístup do zaměstnání, na nákupy), tak slouží k rekreačním a sportovním účelům a jsou spojnicí mezi jednotlivými obcemi. Ve městě se nyní nachází 13,59 km cyklostezek.

V roce 2008 dojde k vybudování cyklostezky „Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, kterou zaštiťuje statutární město Frýdek-Místek. Tato cyklostezka bude s délkou 1040 m plynule naváže na stávající cyklostezku Frýdek-Místek, východ-západ, cyklostezku Palkovice - Olešná. Tato stezka také naváže na dálkové cyklistické trasy č. 6003, 6004 a 6006, které jsou součástí Brány Beskyd.
Začátek aktivity: 01.01.2000
Konec aktivity: 17.07.2017
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 15634
Jak byla aktivita financována? rozpočet města: 9 634 tis. Kč
dotace SFDI: 6 000 tis. Kč
Detailní rozpis: Uvedené částky se vztahují k roku 2008 (výstavba cyklostezky Frýdek-Místek - Olešná).

V letech 2002 - 2007 bylo z rozpočtu města na cyklistické stezky investováno 31,032 mil. Kč, dalších 23,735 mil. Kč bylo investováno ze získaných dotací.
Do částek není započten projekt „Cykloturistický informační systém ERB“, který byl realizován sdružením Region Beskydy, jehož je statutární město Frýdek-Místek členem.

Aktéři

Název: Statutární město Frýdek-Místek
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296643
Adresa: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Web: http://www.frydekmistek.cz

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Cyklomapy, místní tisk.


Nejčtenější dobrá praxe

Hodonín: Bezbariérová MHD

Bezbariérová MHD

Hodonín

Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér

Projekt Vysočina BezBariér

KRAJ VYSOČINA

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov

Frýdek-Místek: Ucelená strategie rozvoje cyklostezek na území města

Ucelená strategie rozvoje cyklostezek na území města

Frýdek-Místek

Kroměříž: Bezbariérová MHD

Bezbariérová MHD

Kroměříž

Vsetín: Cyklostezka jako součást průmyslové zóny

Cyklostezka jako součást průmyslové zóny

Vsetín