• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Tábor: Zahradní úpravy kruhových křižovatek na území města

Dopravní stavby tvoří důležitou součást města a využívá je denně vysoké procento obyvatel města i jeho návštěvníci. Pokud je možná jakákoli úprava, která je posune z ryze technického řešení do oblasti estetické a zlepší jejich vzhled, je žádoucí toho využít. Péče o zeleň je tak prezentována v místech, která jsou každodenně sledována velmi vysokým počtem lidí a svědčí o přístupu sídla ke svému prostředí.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Tábor
Kontakt: Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
Příjmení, jméno: Ing. Jan Fišer
Organizace: Město Tábor, odbor životního prostředí
E-mail: jan.fiser@mu.tabor.cz
Telefon: 381 486 480
Téma: Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat
Dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Po úpravách komunikací, které jsou ve vlastnictví ŘSD ČR či kraje jsme vstoupili do jednání s těmito vlastníky za účelem zajištění vyšší intenzity a lepšího vzhledu křižovatek na těchto hlavních komunikacích v Táboře. Město bylo ochotno uvolnit na jejich úpravu potřebné finance a zajistit jejich následnou údržbu tak, aby návštěvníci města i jeho obyvatelé vnímali tyto dopravní stavby nejen jako „pouhou křižovatku“, ale také jako estetický prvek, který vypovídá o vztahu města k zeleni a prostředí.

Úpravy započaly na v roce 2005 a průběžně pokračují:
Kruhová křižovatka u Hypernovy od listopadu roku 2005
Kruhová křižovatka Tesco od roku 2005
Kruhová křižovatka u prodejny LIDL jaro 2006
Kruhová křižovatka u Policie ČR jaro 2007

Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano, byla pořízena fotodokumentace.
Začátek aktivity: 11.11.2005
Konec aktivity: 10.11.2018
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1480
Jak byla aktivita financována? Aktivity hradilo z vlastního rozpočtu město Tábor, pouze kruhovou křižovatku u Tesca hradil investor řetězce hypermarketu Tesco.
Detailní rozpis: Finanční náklady z rozpočtu města:
Kruhová křižovatka u Hypernovy 400 tis. Kč
Kruhová křižovatka Lidl 200 tis. Kč
Kruhová křižovatka u Policie 250 tis. Kč
Kruhová křižovatka u Tesca 50 tis. Kč (na údržbu)
Připravovaná křižovatka u hotelu Elzet 500 tis. Kč (+80 tis. Kč na údržbu)

Aktéři

Název: Město Tábor
IČO nebo jiný registrační údaj: 00253014
Adresa: Žižkovo nám. 2, Tábor
Web: http://www.tabor.cz

Další aktéři

Název:TESCO STORES ČR, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:45308314
Adresa:Vršovická 1527/68b, Praha 10, PSČ 10000

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Setkali jsme se převážně s kladnými ohlasy, tyto aktivity vítali jak návštěvníci města, tak i občané. Dopravní stavby tvoří důležitou součást města a využívá je denně vysoké procento obyvatel města i jeho návštěvníci. Pokud je možná jakákoli úprava, která je posune z ryze technického řešení do oblasti estetické a zlepší jejich vzhled, je žádoucí toho využít. Péče o zeleň je tak prezentována v místech, která jsou každodenně sledována velmi vysokým počtem lidí a svědčí o přístupu sídla ke svému prostředí.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Setkali jsme se s tím, že zpočátku byla nedůvěra k navrhovaným aktivitám. V současné době je však přístup investorů opačný a není problém se domlouvat již při zakládání křižovatek na jejich úpravě, která by vyhovovala zamýšleným záměrům (např. odvodnění, závlahy, složení půdy a její hutnění atd.)
Důležité je také vyřešit vztah vlastníka a toho, kdo se o křižovatku stará (nájení smlouva, výkup či směna pozemku atd., aby byly investované prostředky v souladu s legislativou).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Akce na jednotlivých křižovatkách byly prezentovány v Novinách táborské radnice a na webových stránkách města. Média o jejich realizace nejevila příliš velkký zájem, přestože byla informována prostřednictvím informačního servisu města.

Úprava křižovatek bvyla vysoce hodnocena i v rámci účasti Tábora v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe v roce 2007


Nejčtenější dobrá praxe

Č. Budějovice: Omezení vjezdu do centrální zóny

Omezení vjezdu do centrální zóny

České Budějovice

Tábor: Zahradní úpravy kruhových křižovatek na území města

Zahradní úpravy kruhových křižovatek na území města

Tábor

Tábor: Lavičky pro teenagery

Lavičky pro teenagery

Tábor

Strakonice: Strakonická louka - směs lučního a polního kvítí

Strakonická louka - směs lučního a polního kvítí

Strakonice

SLOVENSKO: Akcia "Naše mesto" v mestách i obciach

Akcia "Naše mesto" v mestách i obciach

SLOVENSKO / Slovakia

SLOVENSKO:  Exteriérová galéria za pomoci dobrovoľníkov

Exteriérová galéria za pomoci dobrovoľníkov

SLOVENSKO / Slovakia