• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Benešov: Seminář "Senior v kyberprostoru"

Program prevence kriminality zahrnuje akce pro všechny cílové skupiny. O tom, jak se chovat bezpečně v kyberprostoru, si přišlo do Klubu důchodců poslechnout na dvacet seniorů.
Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Vzdělávací institutu Středočeského kraje pořádá vhodně moderované interaktivní semináře plně akceptující reálné a aktuální potřeby na semináři přítomných seniorů.

Cílem seminářů je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na seniorech na území Středočeského kraje a zvýšení digitální gramotnosti a povědomí o bezpečném a etickém užívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu u veřejnosti.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe

Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ

Kopřivnice

Filmový festival mládeže "Antifetfest"

Praha 12

Osvětová kampaň pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá!"

Turnov

Náramky seniory rychle spojí s pomocí

Třeboň

CEREK - Centrální registr jízdních kol v provozu

ČESKO

Prevence kriminality (nejen) pro seniory

Dobříš