• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Bory: Studie odtokových poměrů v obci

Obec má problém s přívalovými povodněmi.

Cílem studie bylo vytvoření protierozní a protipovodňové ochrany obce a taky prvků pro zvýšení ekologické stability.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe