• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Boskovice: Týden sociálních služeb

MSSS otevřela v úterý 6. 10. 2015 dveře všem zájemcům, aby se seznámili s životem klientů v jejích zařízeních.

Druhý říjnový týden je každoročně celostátně věnován Týdnu sociálních služeb. Jeho hlavním cílem je upozornit širokou veřejnost na význam existence sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti. V zařízeních Městské správy sociálních služeb v Boskovicích u této příležitost proběhl v úterý 6. října Den otevřených dveří. Organizace každoročně poskytne sociální služby více než 500 klientům, kteří pomoc služeb sociální péče nezbytně potřebují.

Městská správa sociálních služeb v Boskovicích také ráda otevírá dveře všem návštěvníkům z řad veřejnosti. A tamní pracovníci se mají opravdu čím pochlubit. Kromě odborné sociální péče velmi často připravují klientům také skvělé poučné, zábavné a sportovní programy. Ve spolupráci se školskými institucemi, dobrovolníky a další širokou veřejností usilují v rámci programů Mezigeneračních mostů o propojení seniorů s ostatními generacemi, zejména dětmi a mládeží. Letošní den otevřených dveří například doprovázel program Střední pedagogické školy nazvaný Senioři včera a dnes očima studentů.

Příležitost představit svou činnost měly i obyvatelky DPS Penzion, které v jídelně Domova pro seniory uspořádaly malou výstavku výrobků klubu ručních prací, kterému domácky neformálně říkají Babinec. Nejen ke zhlédnutí, ale i ke koupi zde byly pletené pohádkové postavičky i kvalitní zimní ponožky. „Většinu věcí rozdáme na dobročinné účely, a co zbude, prodáváme našim spolubydlícím třeba pro vnoučata,“ prozradila vedoucí kroužku paní Stloukalová. „Některé z nás pletou též obvazy pro malomocné do Indie. Nejstarší pletařce je 93 let a je z nás nejšikovnější.“

V neformálním rozhovoru nad pletenými výrobky s obyvateli poseděli i zástupci místní samosprávy v čele se starostkou města Hanou Nedomovou. Ředitelka MSSS Marie Sáňková upřesnila: „Letos probíhá sedmý ročník Týdne sociálních služeb. Jedná se o propagační akci pro veřejnost s cílem upozornit na význam sociálních služeb v naší společnosti. Chceme ukázat vysokou odbornost sociální péče, ale i to, že v našich zařízeních lidé nejsou izolovaní. Naopak, mají zde možnost setkávat se s mládeží, veřejností a prožít plnohodnotný podzim života.“


[...]

Boskovice

/ další dobré praxe

Kontakt...

Sedláčková Aneta

Nejčtenější dobrá praxe

Aktivitou proti stárnutí

Chrudim

Centrum pro rodinu

Hodonín

Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Hlučín

Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Valašské Meziříčí

Vytvoření Domu sociálních služeb

Valašské Meziříčí

Rada dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje

Ústí nad Labem