• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Brno: Poradní sbor pro bezbariérové město

Osoby se zdravotním postižením musejí často čelit nástrahám, které jim připravuje okolní svět. Pro tyto osoby představuje problém především přístupnost veřejných míst. Město Brno chce být přívětivé pro osoby s pohybovým postižením a z toho důvodu zřídilo Poradní sbor pro bezbariérové Brno.

„Poradní sbor pro bezbariérové Brno při Radě města Brna sdružuje osobnosti, které se významným způsobem podílejí na aktivitách zaměřených na řešení přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Poradní sbor bude průběžně sledovat a hodnotit vývoj v oblasti přístupnosti ve městě a bude dávat podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů v oblastech, které se týkají přístupnosti města pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Mezi další činnosti sboru bude patřit např. připomínkování záměrů města Brna, jeho organizací a dalších předložených materiálů z hlediska bezbariérovosti nebo konzultování projektové dokumentace prostřednictvím kompetentních osob či institucí zajišťujících dohled nad průběhem staveb a účast na stavebních řízeních. Dále bude koordinovat rozvojové a investiční záměry na úrovni města, spolupráci mezi jednotlivými odbory, organizacemi města a městskými částmi v oblasti bezbariérovosti.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe