• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Brno: Víčka od jogurtů patří do recyklovaného odpadu

Díky technologii automatické třídicí linky mohl být v Brně zaveden tzv. multikomoditní sběr, kdy do žlutých kontejnerů patří kromě plastů také tetrapaky a nápojové kartony, ale i plechovky, konzervy, obaly od kosmetiky a ostatní kovové obaly.

Třídicí linky, která obsahuje separátor železných i neželezných kovů,“ zdůrazňuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno. Aby byl odpad ze žlutých popelnic co nejlépe využit a recyklován, je třeba dávat do žlutých kontejnerů odděleně plast a kovové uzávěry. SAKO Brno proto doporučuje po otevření kelímku s hliníkovým víčkem odtrhnout toto víčko zcela a oboje, tedy jak víčko, tak kelímek, dát odděleně do žlutého kontejneru.

„Je to maličkost, ale ve výsledku hodně pomůže. Protože hliník se zpracovává zvlášť a plasty se zpracovávají zvlášť,“ objasňuje Pavel Urubek. Během separačního procesu hliníkové víčko zachytí separátor nemagnetických kovů, zatímco kelímek vytřídí optický separátor. Pokud je hliníkové víčko spojené s plastovým kelímkem, stane se víčko pro trysku separátoru příliš těžké a nedokáže se tak oddělit z ostatního odpadu na pásu linky. „Což je škoda, protože hliník je materiál, s nímž se dá pracovat do nekonečna, aniž by ztrácel na kvalitě. Výroba hliníku je docela energeticky a environmentálně náročný proces, takže prostou recyklací tohoto kovu snižujeme emise, šetříme životní prostředí a finanční zdroje,“ konstatuje Pavel Urubek.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe