• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

ČESKO: Zájem o ekofarmy a biopotraviny roste

Ke konci roku 2017 hospodařilo v České republice 4 399 farem v režimu ekologického zemědělství, což tvoří cca 9 % ze zemědělských podniků v ČR. Ekofarmy hospodařily na celkové výměře 520 032 ha, což je 12,37% z podílu na celkové výměře zemědělské půdy v Česku. Vyplývá to z nově vydané ročenky ekologického zemědělství.

Za posledních deset let potom vzrostla výměra půdy obhospodařované v ekologickém zemědělství 1,7 krát z původních 312 tis. ha v roce 2007 a počet farem se ztrojnásobil (z 1 318 v roce 2007). Ve srovnání s rokem 2016 celková výměra plochy v EZ vzrostla o 13 963 ha, tj. o 2,8 % a jedná se nejvyšší nárůst od roku 2011. Během roku 2017 přibylo v EZ přes 5 000 ha orné půdy (nárůst o 7,7 %) a přes 9 000 ha trvalých travních porostů (nárůst o 2,3 %), po třech letech poklesu vzrostla mírně (o 57 ha) také výměra trvalých kultur.

Celkový obrat s biopotravinami u českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2016 přibližně 4,19 mld. Kč. Z toho spotřebitelé v České republice utratili za biopotraviny 2,55 mld. Kč, což před-stavuje 13,5% meziroční nárůst.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe