• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Lípa, Věžnice: Zdravé obce přátelské seniorům

Soutěže Obec přátelská rodině 2017 a nově také Obec přátelská seniorům 2017 mají své vítěze, mezi které patří Zdravé obce Lípa a Věžnice z Vysočiny. Dalšími oceněnými členy NSZM ČR jsou města Brandýs n. L. –St. Boleslav, Kouřim, městské části Praha 7 a Praha 8.

Obce, města i městské části z celé ČR soutěžily o finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny či seniory v regionech. Za Ministerstvo pro místní rozvoj předal v úterý 17. října ocenění a šeky vítězům náměstek ministryně Tomáš Petříček spolu se zástupci dalších organizací v Hrzánském paláci v Praze. V soutěži Obec přátelská rodině 2017 si ceny převzalo pět zástupců obcí a měst. V druhé soutěži Obec přátelská seniorům 2017 tak učinilo celkem 15 představitelů samosprávy.

„Jednou z nejlepších cest, jak si zachovat obyvatele, s jejichž odlivem se potýkají zejména malé obce, je právě prostředí přátelské rodinám a seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje toto dotační řízení, aby obcím pomohlo v přípravě na demografické změny,“ prohlásila šéfka resortu práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Tímto způsobem se snažíme podporovat obce a města v jejich aktivitách, které jsou zaměřené na zlepšení služeb pro rodiny a seniory v menších regionech,“ dodal náměstek ministryně Tomáš Petříček.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe

Kanton ŽENEVA a VAUD: Příručka pro zelené nakupování

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Zavádění systému EMAS na městském úřadě

Chrudim

Portál příspěvkových organizací kraje

KRAJ VYSOČINA

Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Senior Point ve městě

Třebíč

Manažerské účetnictví v podmínkách městského úřadu

Vsetín