• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Český Brod: Studentské simulované zastupitestvo

V půlce června proběhlo s žáky ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomířská takzvané simulované zastupitelstvo. Žáci založili nové politické strany a ve spolupráci s místními politiky rozpracovávaly témata, která je pálí nejvíce. Jaké návrhy prošly školním zastupitelstvem?

Členové nově vzniklých uskupení se nejdříve zamýšleli nad tím, co se jim v Brodě líbí, a kde naopak vidí rezervy. Mezi pozitivně hodnocené se dostaly historické památky, Jiráskovy sady, budova nádraží, gymnázium, nově opravené hřiště Na Kutilce či OC Pila. Kladně hodnotili také možnost zapojit se do participativního rozpočtu. Jako negativa vidí mladí nedostatek parků, špinavá a neuklizená místa, konkrétně veřejné toalety a břehy Šembery, neopravené silnice a chodníky, především pak špatnou situaci v ulici Žižkova, a narkomany na náměstí, na nádraží a u pumptracku.
Následně si každá strana vybrala témata, kterým se společně s místními politiky věnovala.
[...]

Český Brod

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Partnerství pro Vysočinu

KRAJ VYSOČINA

Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Litoměřice

Systém přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek

Hodonín

Studentský parlament města

Třebíč