• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Dobříš: Prevence kriminality (nejen) pro seniory

Radní pro bezpečnost a správu majetku města Ing. Markéta Čermáková, MBA ve spolupráci se strážníkem městské policie Bc. Václavem Svobodou uspořádali přednášku na téma „Prevence kriminality (nejen) pro seniory“, která proběhla dne 9. srpna 2017. Jedná se o další z bloků přednášek, které předcházejí 4. kulatému stolu na téma „Prevence kriminality v Dobříši“, který se uskuteční ve čtvrtek 14. 9. 2017 od 18.00 hodin v Kulturním domě Dobříš.

Témata, která jsme se seniory probrali a která jsou stále důležitá, byla zejména podomní prodej a obrana proti násilí. Novinkou byla tzv. „SOS tlačítka“. SOS tlačítko je technická pomůcka, která v případě aktivace při ohrožení života a zdraví seniora přivolá na místo potřebnou pomoc. Město Dobříš v současné době jedná s dodavatelem této technické možnosti pro dobříšské seniory a v současné době je zjišťován formou dotazníkového šetření zájem veřejnosti, zejména samotných seniorů a jejich rodinných příslušníků.

Během přednášky se mohli senioři dotazovat k jednotlivým tématům. Jejich dotazy se týkaly zejména technických prostředků osobní ochrany, zabezpečení majetku a právní pomoci v případě, že se stanou obětí trestného činu.

[...]

Dobříš

/ další dobré praxe

Kontakt...

Krůtová Šárka

Nejčtenější dobrá praxe