• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

hl.m. PRAHA: Prague IoT & SmartCity Inkubátor

Začínající firmy z Prahy mohly v uplynulých třech letech rozvíjet své podnikatelské aktivity díky Prague IoT & SmartCity Inkubátoru působícím v pražských Holešovicích. Inkubační program byl určen primárně pro mladé podniky do tří let stáří se sídlem nebo provozovnou v hlavním městě, které se orientují na technologické produkty, převážně z IoT a Smart City sektoru. Cílem projektu bylo pomoci B2B i B2C firmám ověřit, zda mají produkt s tržním potenciálem, u kterého se vyplatí pokračovat v rozvoji.

Inkubátor vznikl v roce 2017 jako součást Czech ICT Alliance, která dlouhodobě pomáhá IT firmám s expanzí na zahraniční trhy. Největšího rozvoje se inkubátor dočkal mezi lety 2018-2021, kdy se zařadil mezi grantové projekty, které čerpají finanční prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu (dále jen OP PPR). Čerpání evropských prostředků pro účely inkubace bylo umožněno na základě dotačního titulu vypsaného Magistrátem hlavního města Prahy. V uvedených letech měly inkubované firmy příležitost v rámci balíčku využít jak pronájem open space a jednotlivých kanceláří, tak bezplatný inkubační program, který zahrnoval 240 hodin mentoringu (např. právní, manažerský, technický a marketingový coaching) po dobu šesti měsíců pro každý startup. Součástí balíčku byly i workshopy na nejrůznější témata z podnikatelské sféry a tzv. pitch nights, což jsou networkingové akce, při nichž mohou startupy představit potenciálním investorům svůj projekt.
[...]

hl.m. PRAHA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe