• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jeseník: Setkání žáků a vedení města k projektu "Cesta do školy"

Projekt, který je součástí Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník, umožnil žákům zapojit se do řešení problémů, které je trápí při cestách městem. Během školního roku na něm pracovali v různých předmětech, včetně občanské výchovy, výtvarné výchovy, tělocviku i školních výletů. Svá pozorování zaznamenávali do map a sdíleli na online nástěnkách. Jednou z doplňkových aktivit byla akce Pěšky městem, kde třídní kolektivy soutěžily v počtu nachozených kroků. Do projektu se aktivně zapojili i rodiče dětí.

Projekt Cesta do školy se týkal každodenních cest žáků do školy, při kterých se žáci necítí bezpečně nebo kde by chtěli věci změnit k lepšímu. To vše si vyslechli zástupci města, dopravních policistů i městské policie ve středu 19. června v prostorách Centra společných aktivit Jeseník. Žáci 1. a 2. stupně ZŠ Jeseník zde prezentovali výsledky pocitových map a terénních šetření v rácmi projektu „Cesta do školy“.

„Jsem velmi mile překvapen, jak se žáci do tohoto projektu pustili a jak své podněty představili. O některých uvedených problémech již víme a aktivně se jimi zabýváme, jiné pro nás byly zcela nové a některé bohužel vyřešit neumíme,“ uvedl místostarosta Václav Urban. Podle něj se bude město v každém případě snažit dětem cestu do školy zpříjemnit a zabezpečit. „To je potřeba také v součinnosti s rodiči a obecně bych chtěl apelovat na řidiče, aby byli ohleduplní, dodržovali rychlostní limity a dbali na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, zvláště v blízkosti škol,“ doplnil. „Děkuji škole, učitelům, žákům i rodičům za jejich aktivní zapojení. Je důležité naslouchat zejména dětem, které se na to dívají z jiného pohledu. Po zpracování výsledků jim přijdeme představit, na čem se ve městě pracuje, a vysvětlíme, které problémy lze řešit okamžitě a které vyžadují více času. Těšíme se na další spolupráci,“ uzavřel místostarosta Václav Urban.

Některé z výstupů projektu Cesta do školy naleznete zde: https://nasjesenik.cz/projekty/110-cesta-do-skoly
[...]

Nejčtenější dobrá praxe