• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jeseník: Komplexní oprava oblíbeného rybníčku ve městě

Jeseničtí si mohou užívat dalšího přitažlivého místa pro odpočinek. Oblíbený rybníček v ulici Denisova má za sebou rozsáhlou revitalizaci. Slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek 22. září 2023.

„Obnovení parkového prostředí a rybníčku se podle mě opravdu povedlo. Už nyní máme velmi pozitivní ohlasy jak od občanů, tak od turistů. Dříve místo navštěvovalo hodně lidí a věřím, že teď svou atraktivitou přiláká ještě více návštěvníků,“ uvedla Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník.

Stavební práce v lokalitě zahrnovaly stabilizaci břehů rybníčku a ostrůvku proti sesouvání, rekonstrukci chodníků nebo stavbu rekreačního mola. Místo se dočkalo také nových laviček či atypické lavice ve shodném designu jako molo.

Dále byla realizována úprava zeleně. „Došlo například k odbornému ošetření vrby na ostrůvku, prostřednictvím Technických služeb Jeseník, a. s., v rámci stavebních prací byly obnoveny zatravněné plochy a znovu založena břehová zeleň z vodních rostlin,“ popsal Marek Fatura z Oddělení investic Městského úřadu Jeseník.

Obnova lokality u rybníčku vzešla z vítězného návrhu „Oprava břehu a pěšiny u okrasného rybníku + nové lavičky“ pilotního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník. Ke komplexní revitalizaci město Jeseník přistoupilo na základě pečlivého technického zhodnocení, při němž se zjistilo, že pouhá oprava břehu a chodníku bez ostatních souvisejících a nutných stavebních prací by byla zbytečně vynaloženou investicí. Studii revitalizace následně připravil tehdejší městský architekt Tomáš Pejpek. Samotná oprava pak odstartovala na podzim roku 2022 a proběhla v několika etapách během sedmi měsíců. Vzhledem k náročnosti prací a klimatickým podmínkám byly práce přerušeny v zimním období, dokončeny byly v srpnu 2023.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe