• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jeseník: Smetanovy sady - městský park, na který budeme hrdí

Nejvýznamnější jesenický park, Smetanovy sady, čelí řadě nedostatků, které brání jeho plnohodnotnému využití. Město Jeseník tak učinilo významný krok ke změně – vyhlásilo otevřenou architektonickou soutěž, jejímž cílem je vrátit místu ztracenou prestiž.

Architektonická soutěž zabývá nejen obnovou samotného parku, ale také jeho propojením s centrem města a úvahami o vztahu parku k okolní řece Bělá. Smetanovy sady, jakožto nejvýznamnější jesenický park a zároveň jedna z nejvýznamnějších zelených ploch města, mají být nově začleněny do života města a stát se nedílnou součástí jeho centra. Cílem soutěže není pouze nalézt vhodné řešení pro obnovu parku a jeho spojení s městem, ale rovněž se zaměřit na zvýšení atraktivity a praktické hodnoty pro obyvatele i návštěvníky Jeseníku.

„Architektonická soutěž má za cíl přinést kvalitní a komplexní návrh podoby Smetanových sadů, podle něhož budeme moci realizovat opatření například v rámci výsadby a další správy a údržby parku. Zadání soutěže zahrnuje široké území od Aleje nářků až po svozovou cestu vedoucí k Anglickému prameni, od IPOSu až po ulici Josefa Hory,“ uvádí Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku.

Historické kořeny nejvýznamnějšího jesenického parku a také jedné z nejvýznamnějších zelených ploch města sahají až do počátku 19. století. Společně s vilami „West-Endu“ tvořil honosný protipól lázní, v němž se odehrával bohatý kulturní život. Současný stav sadů zachovává většinu původních vedení stezek a promenád. Jeho součástí jsou významné prameny a pomníky, letní divadlo nebo dětské hřiště.

„Zásadním problémem parku je jeho nedostatečné propojení s centrem města. Odcloněn je silnicí první třídy, vstupy navazují většinou na nefungující veřejný prostor. Stav cest v parku je špatný, někde je nefunkční mobiliář, jinde chybí veřejné osvětlení. Víme, že mnohé od návštěvy spíše odrazuje a naopak přitahuje nežádoucí živly,“ popisuje starostka města Zdeňka Blišťanová.

Cílem této architektonické soutěže je získat co nejlepší návrh řešení parku. Jeseník vyhlásil soutěž jako otevřenou a dvoufázovou.
„Kvalitní obnovou Smetanových sadů by mohlo vzniknout nejen místo příjemné pro místní, ale i výjimečná realizace v rámci ČR. Je třeba se zabývat prostorovými vztahy v území a celkovou návazností řešeného území na urbanismus města. Architektonická soutěž je dobrou příležitostí, jak se nad problémy v území zamyslet opravdu komplexně a zeširoka,“ myslí si David Zatloukal, městský architekt města Jeseník.

Termín odevzdání návrhů v první fázi soutěže je stanoven na 21. června. Porota složená také z externích odborníků v oboru architektura, krajinářství či urbanismus vybere pět návrhů, které postoupí do druhé fáze soutěže. O vítězích se bude rozhodovat na podzim.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe