• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jeseník: Obnova pramenů a drobných památek ve městě

Drobné památky mají pro Jeseník nesmírný význam. Nejenže připomínají naši historii, ale také představují symboly naší identity a tradic. Proto se snažíme udržovat je v co nejlepším stavu nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. Každoročně investujeme čas a prostředky do jejich oprav a obnovy, a letošní rok není výjimkou. Právě nyní se dokončují práce na obnově oblíbeného Alžbětina pramene.

Alžbětin pramen (Elisabeth Q.) byl postaven v roce 1863 frývaldovskými občany na počest oblíbené císařovny Sisi. Ačkoli zde císařovna s císařem Františkem Josefem I. při jeho pobytu nepobývala, v roce 1860 založila ve Frývaldově první nemocnici. Mohyla pramene byla postavena z místního kamene a osazena deskou z bílého supíkovického mramoru s nápisem „Alžbětin pramen" a letopočtem 1863. Okolo výtokové trubky byly osazeny mramorové ozdobné prvky. Voda vytékala železnou trubkou, přepadala do odtokové mísy ze žuly a odtékala původní litinovou trubkou.

Do června 2024 bude mohyla opravena, výtoková trubka byla nahrazena novou, očištěny byly všechny mramorové prvky a byla vyměněna i deska s nápisem. V původní odtokové míse zůstala železná oka, do kterých byla v minulosti osazena kovaná otočná mříž. V do konce července 2024 pramen získá novou kovanou mříž, která bude mít i dekorativní účel. Dále byla také nahrazena původní dlažba, upravena zeleň za mohylou a další práce. Oblíbený pramen je tak nadále připomínkou naší historie a zdrojem chutné vody.

Město Jeseník má ve svém majetku 37 drobných památek a každý rok se snaží minimálně jednu obnovit. V loňském roce byl například opraven Anglický pramen ve Smetanových sadech nebo zrestaurována socha Hráči s míčem, která se vrátila před sportovní halu na Dukelské ulici.
[...]

Související témata ...

Kulturní dědictví, památky

Nejčtenější dobrá praxe