• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jeseník: Výsadba stromů v centru města

Cílem projektu bylo zlepšení životního prostředí v centru města Jeseník. Tohoto bylo dosaženo výsadbou stromů (4 ks okrasných hrušní a 1 ks lípy) - (4 ks Pyrus calleryana Chanticleer a 1 ks Tilia tomentosa).

Tato výsadba přispěla k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Cílem návrhu byla revitalizace veřejného prostranství v centru města. Výsadbě předcházelo pokácení topolů, které byly v nevyhovujícím stavu. K lokalitě výsadby přiléhá sídliště a náměstí Svobody, ve kterém se koná mnoho komunitních akcí, poblíž místa výsadby je také areál základní školy. Jedná se o významnou lokalitu pro město Jeseník. Před realizací projektu byla plocha výsadby tvořena travnatým porostem s pokácenými topoly, bylo tedy pro město prioritou navrátit do místa zeleň, pomocí které došlo ke zklidnění prostoru a k ochlazení pro místní občany i návštěvníky města. V návaznosti na výsadbu proběhla také revitalizace chodníků, mobiliáře a mramorové sochy, které se v prostoru nacházejí.

Lokalita realizace projektu je veřejně přístupným místem, je hojně využívané místními (obyvateli sídliště), i rodinami s dětmi, důchodci a nebo studenty, kteří tudy denně chodí na autobusové nádraží.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe