• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jeseník: Žáci ze ZŠ pomáhali s výsadbou habrů

Dvanáct habrů obecných, latinsky Carpinus betulus „Fastigata“, od pondělí 20. listopadu 2023 tvoří přirozenou bariéru mezi bukovickým hřbitovem a přiléhajícími pozemky.

S jejich výsadbou pomáhali v rámci ekologické výchovy osmáci, kterým půdu připravili pracovníci Technických služeb Jeseník.

Pracovníci technických služeb připravovali prostor pro habry v průběhu roku 2023. Výsadbě předcházelo vytržení kořenů již pokácených dřevin a odstranění zbytků konstrukcí, velkých kamenů a kusů pomníků, které byly dříve umístěné za původní hřbitovní zdí. Celkové práce zahrnovaly dále vykopání jamek pro výsadbu, vysazení dřevin s balem, usazení kůlů k ukotvení dřevin nebo třeba natření kmene proti korní spále a další.

Žáci ZŠ Jeseník, Nábřežní se zapojili až do finální výsadby stromů. Nejprve se od zahradní architektky Vlasty Hábové a vedoucího střediska zeleně Technických služeb Jeseník Karla Richtera dozvěděli informace o původu stromů, správném zpracování půdy před sázením a postupech při samotné výsadbě. Následně se podíleli na drobných pracích a společně vysadili dva stromy.

Jelikož se habrů v Česku vysazuje velmi málo, byly na hřbitov v Bukovicích zvoleny habry z holandské lesní školky. Hlavním důvodem pro volbu habrů byla jejich vhodná výška. Tyto stromy budou sloužit jako přirozená bariéra zakrývající pohled na hřbitov z pozemků, kde se plánuje výstavba rodinných domů. Mimo to má výsadba stromů pozitivní vliv na ekosystém. Stromy zadržují vodu v krajině a poskytují ochranu před větrem, přispívají k vyrovnání teplotních extrémů a ke zlepšení kvality ovzduší.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe