• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihomoravský kraj: Edukativní měření kvality ovzduší na jižní Moravě

V září 2023 odstartovala měřicí akce, jejíž výsledky nám odpoví na otázku, co dýcháme ve třech městech na jižní Moravě – Znojmě, Židlochovicích a Vyškově. Kvalita ovzduší je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které mají vliv na kvalitu života. Kromě průmyslu má na jeho znečistění velký podíl vytápění domácností a automobilová doprava. Projekt má dva primární cíle, nejprve pomocí senzorické měřící sítě zmonitorovat vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší a následně zapojit do monitorovací aktivity studenty vybraných gymnázií.

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o., která více než 30 let poskytuje komplexní servis v oblasti monitoringu kvality ovzduší, připravila ve spolupráci s Jihomoravským krajem vzdělávací projekt pro vybraná gymnázia Jihomoravského kraje se zaměřením na edukaci studentů v oblasti znečištění ovzduší a jeho ochranu. Studenti se naučí, jak pracovat s daty, jak je správně analyzovat a interpretovat a navrhnou opatření ke zlepšení stavu ovzduší v jejich městě k projednání s jejich samosprávami.
[...]

Jihomoravský kraj

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe