• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihomoravský kraj: Podpora participativních rozpočtů na školách

Podporu kritického myšlení, občanské angažovanosti a finanční gramotnosti u mladých považujeme za jednu z generačních výzev. Prakticky tyto dovednosti rozvíjí aktuální pilotní projekt „Vylepši si školu", za kterým kromě JINAG stojí Jihomoravský kraj, Odbor participace města Brna a Národní síť Zdravých měst České republiky. Tento projekt nabízí participativní finanční rozpočet pro střední školy Jihomoravského kraje.

„Školní participativní rozpočtování je skvělá příležitost, jak u dětí podpořit občanskou angažovanost a naučit je kriticky přemýšlet o svém okolí. Aktivizujeme mladou generaci a transformujeme ji z pasivních příjemců na aktivní občany. Takový přístup je pro inovace ve veřejné správě zásadní,“ shrnuje svůj pohled Dagmar Peřinová, která se na projektu podílí na straně JINAG.

Momentálně je tento krajský projekt v pilotní fázi, která odstartovala 1. října. Ve spolupráci s šesti středními jihomoravskými školami, mezi něž patří Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Střední pedagogická škola Boskovice, Střední škola polytechnická Kyjov, Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav a Střední škola grafická Brno, se nastavují jednotlivé procesy.
[...]

Jihomoravský kraj

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe