• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Jihomoravský kraj: Školní a Mladá fóra ve Zdravých městech

V roce 2015 vzniklo první Mladé fórum v Litoměřicích. Od té doby se přidávala další města a tuto platformu samozřejmě mohou využít i jihomoravské municipality. Příkladem je Mladé fórum v Břeclavi z roku 2017. Fórum 1x za rok pořádají školy a zapojeno by mělo být co nejvíce žáků. Základní podmínkou je především spolupráce s představiteli obce, jelikož stěžejním faktorem projektu je komunikace mezi mladými obyvateli, vedením škol a politickými představiteli, kteří tak mohou získat velmi cennou vazbu a zcela unikátní náhled na chápání a řešení dílčích problémů. A že jsou Mladá a Školní fóra velmi podnětná, dokládají videa, která jsou zveřejněna na webu Národní sítě Zdravých měst ČR. Nechte se inspirovat ať už pro tento rok, nebo i ty další.
[...]

Jihomoravský kraj

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu

Partnerství pro Vysočinu

KRAJ VYSOČINA

Litoměřice: Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Litoměřice

Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek

Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek

Hodonín

Třebíč: Studentský parlament města

Studentský parlament města

Třebíč