• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kopřivnice: Program "Aktivní senior"

Aktivizační programy pro naše seniory připravuje město Kopřivnice prostřednictvím odboru SVZ od r. 2012, letošní ročník „Aktivního seniora 2016“ je již 5. v pořadí. Senioři se setkávají při jednotlivých aktivitách – z oblasti vzdělávání, sportu i zábavy. Při sestavování programu se snažíme zohlednit různorodé zájmy, schopnosti a možnosti, dané nejen věkem ale zejména aktuálním zdravotním stavem našich seniorů. Velmi cenné jsou získané praktické zkušenosti z aktivit, konaných v předchozích letech. Na celoročním programu s městem spolupracují již tradiční partneři – Městská knihovna a Skautské centrum Vanaivan a to zejména při vzdělávacích aktivitách – Akademie 3. věku, Seniorcomp či trénování paměti. Další aktivity připravuje odbor SVZ a patři mezi ně např. besedy a přednášky (např. Školení řidičů - seniorů, Jak poskytnout 1. pomoc, Nové trendy v soc. službách, Křeslo pro hosta apod.) Velké oblibě seniorů se těší sportovní aktivity – cyklozájezdy, sportovní dny pro seniory, outdoorové dny, turisticko – poznávací vycházky, minigolf, apod.)

Nezapomínáme ani na zábavné, společenské a soutěžní aktivity (jarní a podzimní seniorská odpoledne, zpívání při harmonice, zábavná soutěžní odpoledne ..) Snažíme se také prezentovat činnost našich zručných a umělecky nadaných seniorů při pravidelných výstavkách jejich prací – Šikovné ruce našich seniorů, které se každým rokem konají ve vestibulu radnice a těm, kteří mají zájem získat podobné dovednosti, nabídnout návštěvu tzv. kreativní dílny.

Během roku mohou naši senioři navštívit 16-18 aktivit programu „Aktivní senior 201..“a vybrat si dle svého zaměření či zájmu. Účelem této činnosti je poskytnout seniorům možnost setkávání na akcích, určených pro jejich věkovou kategorii. Kromě sportovního, kulturního či vzdělávacího programu tu mají ideální prostor ke vzájemnému setkávání a navazování sociálních kontaktů, které jsou zejména v tomto období života velmi důležité. Mohou vyplnit scházející vazby z předchozích zaměstnání, ztrátě partnera či přátel, a pod.

Pro seniory jsou zpracovávány praktické kalendáříky těchto akcí, jejich nabídku mohou také najít na webových stránkách. Aktivity jsou jednotlivě propagovány na plakátovacích plochách i v místních sdělovacích prostředcích.

Těší nás, že si aktivity pro uvedenou cílovou skupinu získávají stále větší oblibu a rok od roku se zvyšuje počet seniorů, kteří je navštíví.


[...]

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Kontakt...

Jiřina Mikulenková

Nejčtenější dobrá praxe