• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Krajský "Program ZDRAVÍ 2020"

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Program ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 – 2020. Cílem je programově a koncepčně zlepšovat úroveň zdraví a klíčové ukazatele zdravotního stavu obyvatel v kraji. „Řada onemocnění, poruch zdraví a mnohá zdravotní rizika jsou preventabilní, to znamená, že je lze pozitivně ovlivňovat a jejich vzniku aktivně předcházet. Do tohoto procesu je nutné zapojovat co nejvíce institucí v regionu. Pro rozvoj našeho kraje je zdraví obyvatel klíčové,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.

Program ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020 navazuje na dokument Program Zdraví 21 pro Kraj Vysočina. Řeší prevenci nemocí a podporu zdraví v osmi prioritních oblastech, které se dále dělí na jednotlivá opatření a vybrané konkrétní aktivity, které by měly být v daném období realizovány. Přímá podpora ze strany kraje je možná především prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny, systémových dotací (například Zásady Zastupitelstva Kraje) nebo přímou dotací na preventivní programy pro vlastní příspěvkové organizace. Další finanční prostředky na realizaci aktivit bude možné získávat prostřednictvím národních a evropských dotačních programů.
[...]

Kraj Vysočina

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe