• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Kraj Vysočina, Humpolec: Domov pro seniory - první PPP projekt kraje

V rámci PPP (public private partnership) projektu Kraje Vysočina a soukromého investora společnosti Senecura se v Humpolci buduje jeden z nejmodernějších domovů pro seniory v ČR. Vznikne zde zařízení disponující celkovou kapacitou 204 lůžek. Do nového domova se na přelomu roku budou stěhovat všichni klienti a zaměstnanci stávajícího Domova pro seniory Humpolec.

Na základě koncesní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností Senecura se v loňském roce rozeběhla výstavba nového domova pro seniory, který by měl být k dispozici klientům už na konci tohoto roku. Zařízení buduje společnost Senecura na své náklady a následně ho bude po dobu 25 let provozovat. Nově postavený objekt zůstane po celou dobu ve vlastnictví kraje a na provoz domova bude přispívat vyrovnávací platbou.

Během tohoto roku bude výstavba dokončena a na přelomu roku se počítá se stěhováním klientů a zaměstnanců stávajícího Domova pro seniory Humpolec a to z budov na Máchově i Lužické ulici do nové Senior Rezindence Humpolec. Za tímto účelem Kraj Vysočina zprostředkovává setkání zaměstnanců Domova pro seniory Humpolec a zástupců společnosti Senecura. „Jde nám o hladký průběh stěhování a bezproblémový adaptační proces všech v novém prostředí. Věřím, že společnými silami vše zvládneme a úroveň péče o seniory zase posuneme o krok dále,“ uvedl důvod setkání radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.
[...]

Kraj Vysočina, Humpolec

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Valašské Meziříčí: Koncepce přípravy na stárnutí populace

Koncepce přípravy na stárnutí populace

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí: Titul "Obec přátelská seniorům"

Titul "Obec přátelská seniorům"

Valašské Meziříčí

Brno: Případová studie v publikaci OECD "Stárnutí ve městech"

Případová studie v publikaci OECD "Stárnutí ve městech"

Brno

Valašské Meziříčí: Ocenění dobré praxe za Koncepci přípravy na stárnutí

Ocenění dobré praxe za Koncepci přípravy na stárnutí

Valašské Meziříčí

Ostrava: Projekt "Koncepce bydlení" ve finále mezinárodní soutěže

Projekt "Koncepce bydlení" ve finále mezinárodní soutěže

Ostrava

Moravská Třebová: Koordinovaný přístup v oblasti sociálního vyloučení

Koordinovaný přístup v oblasti sociálního vyloučení

Moravská Třebová