• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Krátkostébelné trávníky v přírodních památkách

Krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek seznámil Radu Kraje Vysočina s úspěšnými výsledky projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v přírodní památce (PP) Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka.

„Na všechny tři projekty byla podaná žádost do výzvy číslo 130 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a získali jsme dotaci v celkové výši 2 193 016,43 Kč, což je 85 % uznatelných nákladů. Hlavním předmětem byla obnova bývalých pastvin – krátkostébelných suchomilných trávníků a projekty se realizovaly od roku 2020 do roku 2022. V letošním roce už vidíme první pozitivní výsledky po odstranění náletových dřevin, sečení, vláčení a pastvě ovcí,“ říká radní Pavel Hájek.

Přírodní památka Na skaličce představuje typickou ukázku suchomilných biotopů v různé fázi sukcese vázaných na příkré údolní svahy se zastoupením bázemi bohatých hornin v severozápadní části Třebíčska. Původně se jednalo o suché pastviny na okraji obce Číchov přímo navazující na zástavbu v obci. Bohužel po ústupu tradičního pastevního využití lokalita začala rychle zarůstat nálety dřevin, šířila se třtina křovištní, staré lomové jámy byly využívány k živelnému ukládání komunálnímu odpadu, část původní plochy pastvin byla zalesněna smrkem a borovicí. Populace původně nejvýznamnějšího předmětu ochrany přírodní památky – hořečku nahořklého (Gentianella amarella) zanikla.
[...]

Související témata ...

Ochrana přírody a biodiverzita

Kraj Vysočina

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe