• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Vodíkové memorandum

Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi zavázala dosáhnout klimatické neutrality celé EU do roku 2050 a jedním z možných nástrojů, jak tohoto ambiciózního cíle dosáhnout je i využití vodíku a s tím spojený vývoj vodíkových technologií jako součásti strategie ČR.

Kraj Vysočina cítí v této oblasti velkou příležitost a rád by se stal místem pro aplikaci těchto nových technologií v praxi. „Uplatnění vodíkových technologií v rámci kraje vidím zejména v oblasti energetiky a dopravy. Proto se kraj rozhodl spolu s dalšími klíčovými hráči regionu uzavřít memorandum o spolupráci v oblasti výroby, skladování a využívání vodíkových technologií napříč odvětvími,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Signatáři dnes podepsaného memoranda týkajícího se rozvoje aktivit při využití vodíku - Kraj Vysočina, statutární město Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a společnosti SmartPlan a JIPOCAR Power umožní vznik otevřené platformy s názvem „Vodíková Vysočina“ (Hydrogenhills). Do ní se mohou zapojit i další subjekty, které se vodíkovými technologiemi zabývají nebo mají zájem o jejich přivedení do praxe.
[...]

Kraj Vysočina

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe