• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Krnov: Program "Živá krajina" ve městě i okolí

Důsledky změny klimatu a neadekvátního způsobu zemědělství jsou zřejmé i v Krnově a dalších městech. Mizí hektary lesů. Vysychají prameny v přírodě i soukromé studny. Zemědělskou i lesní půdu ohrožuje eroze. Extrémní sucho střídají přívalové deště, které odnášejí ornici z polí a způsobují bleskové povodně. Obytné čtvrti se přehřívají. Krajina se musí stát znovu houbou, která vodu nasaje a bude ji schopna vydávat.

Pro oblast velkou přibližně 58 kilometrů čtverečních v POVODÍ ŘEK OPAVY A OPAVICE bude v rámci tohoto projektu navržen a následně realizován ucelený soubor opatření, jejichž cílem je návrat vody do krajiny, zpomalení jejího odtoku ze svrchních vrstev půdy, zamezení půdní i větrné eroze a ochlazení krajiny. Bude se jednat například vybudování mezí, tůní, průlehů, větrolamů nebo vybudování prvků MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY v obytných částech města.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe