• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Hodonín: Kulatý stůl "Bariéry"

Dne 10.02. 2011 od 16.00 hod. se v Hodoníně v přízemí Regionálního centra na Masarykově nám. 27 uskutečnil tzv. kulatý stůl "Bariéry", který je pořádán v rámci aktivit komunitního plánování sociálních služeb a projektu Zdravé město Hodonín.

V rámci tohoto diskusního odpoledne se zástupci města věnovali problémům, které trápí osoby s omezenou schopností pohybu, tedy zejména zdravotně postižené, seniory, ale například i matky s dětskými kočárky, které někdy rovněž nemají pohyb po městě píliš snadný. K dispozici při diskuzi byli odborníci z několika oborů, kteří odpovídali na položené dotazy.

Témata diskuze byla zaměřena pedevším na:

- chodníky, městské komunikace, veřejná prostranství
- přístupnost budov MěÚ a městských zařízení
- zastávky autobusů, MHD, integrovaný dopravní systém JMK
- vlakové nádraží
- další témata související s bezbariérovostí

Otázky, které nebylo možné zodpovědět přímo na místě, byly zaznamenány a po zpracování zaslány zájemcům e-mailem nebo poštou.


[...]

Kontakt...

Hájková Ivana (Tel: 518 316 249)

Nejčtenější dobrá praxe