• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Liberec: Adaptační strategie města

Zvyšující se teploty, sucho a prudké deště zasahují také Liberec. Dopady změny klimatu jsou stále výraznější a je potřeba se jim přizpůsobit. Adaptace Liberce na měnící se klima zahrnuje nejen zpracování adaptační strategie, ale také řadu dalších intervencí a opatření, které mají za cíl snížit negativní dopady změny klimatu na městské prostředí a jeho obyvatele a návštěvníky.

V květnu byly spuštěny webové stránky k projektu Adaptační strategie pro Liberec. Hlavním cílem adaptační strategie je přizpůsobit město Liberec novým přírodním podmínkám vyplývajícím z měnícího se klimatu. Adaptační strategie je zpracována pro všechna katastrální území statutárního města Liberce a časovým horizontem je rok 2040.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe