• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Liberec: Projekt "50+ výhod rovných příležitostí"

Realizovaný projekt byl zaměřen na šíření osvěty v oblasti rovných příležitostí, prosazování principů společenské odpovědnosti a genderové rovnosti a na podporu specificky znevýhodněné skupiny žen starších padesáti let na trhu práce.

Projekt byl z hlediska aktivit poměrně rozsáhlý, bylo realizováno 7 věcných aktivit pro CS. Do projektu bylo zapojeno celkem 6 středně velkých firem vhodných pro provedení diversity auditu. Na základě jeho výsledků zpracovaly firmy vlastní plán podpory rovných příležitostí, který v průběhu projektu začaly naplňovat.

V rámci projektu byly ve firmách zavedeny inovativní opatření na podporu rovných příležitostí a společenské odpovědnosti.

Dále bylo realizováno školení v oblasti genderu pro vedoucí i řadové zaměstnance firem. V rámci podpory osob pečujících o osobu blízkou byla zprostředkována 4 podporovaná pracovní místa s flexibilní formou organizace práce. Součástí projektu bylo také široké spektrum aktivit v rámci šíření osvěty v oblasti rovných příležitostí. V projektu bylo podpořeno celkem 67 osob (zaměstnanců firem).
[...]

Související témata ...

Zvyšování zaměstnanosti

Nejčtenější dobrá praxe