• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Liberecký kraj: Budoucnost kraj spatřuje v udržitelné energii

Fotovoltaické elektrárny a elektromobilita. Využívání udržitelné energie rezonuje celým světem a Liberecký kraj se připravuje na její každodenní využívání. Spolupracuje se svými příspěvkovými organizacemi, buduje fotovoltaické elektrárny a chytrou síť dobíjecích stanic. V první fázi jich bude pět.

Snižování energetické náročnosti budov a alternativní zdroje energie propojují environmentální přístup s ekonomickým. Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje se stalo první krajskou příspěvkovou organizací, na jejímž objektu začala pracovat fotovoltaická elektrárna o výkonu 4,5 kWp. Její úloha je zejména demonstrační a vzdělávací. S podobným cílem vzniklo také stejné zařízení na pozemku Střední školy a mateřské školy Na Bojišti, kde k výukovým potřebám slouží malá střešní elektrárna o výkonu 3,6 kWp.

Tím kraj nekončí. Současným cílem je energetická soběstačnost příspěvkových organizací a budov Krajského úřadu Libereckého kraje. Na jeho budově D se nalézá fotovoltaická elektrárna o výkonu 93,6 kWp. Dalším projektem je elektrárna na objektu Gymnázia Dr. A. Randy v Jablonci nad Nisou o výkonu 30,36 kWp. Obě budou spuštěny v červnu 2024.

Před podpisem smlouvy se zhotovitelem je také zbudování fotovoltaických elektráren metodou Design&Build na Střední průmyslové škole technické v Belgické ulici v Jablonci nad Nisou (až 99 kWp) a na Střední odborné škole na Jablonecké ulici v Liberci. Její výkon bude čnit až 150 kWp.
[...]

Liberecký kraj

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe