• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Louny: Město podpoří volnočasové aktivity dětí a mládeže

Město Louny podpoří sociální službu, kterou je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. O potřebnosti takového místa s volnočasovými aktivitami jsou přesvědčeni zástupci Městského úřadu v Lounech, Úřadu práce v Lounech a nestátních neziskových organizací. Informovala o tom místostarostka pro sociální věci Martina Bečvářová, z jejíhož podnětu proběhlo setkání hlavních aktérů v sociální oblasti z hlediska realizace preventivních sociálních služeb koncem uplynulého roku.

„Samospráva může ovlivnit svou podporou využívání volnočasových aktivit, aby kromě dalšího působily preventivně proti sociopatologickým jevům," vysvětluje postoj vedení města místostarostka Martina Bečvářová, která se zúčastnila koncem loňského roku jednání ke zřízení sociální služby adresované dětem a mladistvým ze sociálně vyloučených lokalit. V Lounech není zřízen Dům dětí a mládeže nebo Centrum volného času, který by koordinoval realizaci různých zájmových kroužků. Ty v Lounech zajišťují převážně školy a sportovní kluby a neziskové organizace. „Přesto se stává, že děti převážně z nízkopříjmových rodin nudu pak řeší alkoholem, toulkami, agresivitou, předčasnou sexuální aktivitou a promiskuitou, inklinací k závadovým partám a závislostem včetně nadměrného trávení času na mobilech a počítačových hrách,“ doplňuje argumentaci pro podporu nízkoprahového zařízení mluvčí města Marcel Mihalik, který má jako pedagog s těmito dětmi zkušenost.

Nutnost vzniku sociální služby byla definována v komunitních plánech služeb sociální péče od roku 2006 a znovu zdůrazněna i v 5. komunitním plánu sociální péče města Loun na období 2023 až 2027, který schválila rada loni v září.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe