• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Moravskoslezský kraj: Senioři se učí poskytování první pomoci vnoučatům

Moravskoslezský kraj je hlavním partnerem originálního, v Česku ojedinělého projektu. Stovka seniorů se do poloviny prosince proškolí v základech první pomoci. Naučí a zdokonalí se reagovat v kritické situaci, která může nastat například při hlídání vnoučat. Absolventi projektu pak v praxi bravurně zvládnout nejčastější akutní zdravotní stavy dětského věku.

„Výskyt úrazů a komplikace spojené s náhlým onemocněním dětí se mění s věkem. Vždy je důležité krizovým situacím předcházet, ale když k nim i přes veškerou snahu o prevenci dojde, je zásadní umět správně poskytnout první pomoc. A to při tom stresu, který s sebou tyto situace nesou, není jednoduché. Proto podporujeme kurzy první pomoci pro seniory, kteří často hlídají svá vnoučata, aby se naučili s chladnou hlavou tyto nepříjemné, emočně vypjaté situace zvládat,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Odborným garantem projektu nazvaného I s námi se mohou cítit bezpečně, aneb učíme se společně, je Jan Boženský, primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě: „Projekt vychází ze skutečnosti, že právě senioři se pravidelně starají o svá vnoučata. Mohou se tedy poměrně často dostat do situace, kdy znalost o poskytnutí první pomoci v dětském věku budou potřebovat. Jedním z cílů kurzů je naučit seniory nejen teoreticky, ale i prakticky poskytovat první pomoc v případech, které jsou právě v dětském věku nejčastější. Může jít o záchranu života,“ řekl primář Jan Boženský.
[...]

Moravskoslezský kraj

/ další dobré praxe

Kontakt...

Petr Strakoš

Nejčtenější dobrá praxe