• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Nové Město na Moravě: "Tajemství školní půdy" - celoroční školní projekt

Školní půdy byly a jsou pro děti velkou neznámou... Kolik tajemství skrývají, jaká překvapení tu objevíme? Jaké památky na rodiče či prarodiče jsou tu zachovány? Na všechny tyto otázky budeme letos v naší školní družině hledat odpovědi. Každý měsíc prozkoumáme pomyslně i reálně jeden kout, jednu skříň či truhlu, abychom všemu přišli na kloub.

Moudrou průvodkyní, rádkyní a pomocnicí nám celý rok bude sova Kamila, která každému, kdo nasbírá za měsíc dostatečný počet bodů, věnuje jedno peříčko do sbírky. Musíme se snažit, abychom každý svoji papírovou sovičku během roku polepili celou...

V září jsme šli hledat školní obrazy. Nejdřív jsme opravdu hledali na naší školní půdě místo, kde jsou staré obrazy uloženy. Pak jsme si některé vybrali a odnesli si je do družiny. Na jednom byl vyobrazen podzim, na dalších zvířata a příroda. To nám také dalo námět na další úkoly a soutěže. Při pobytu venku jsme pozorovali změny v přírodě, sbírali přírodniny, kreslili a vyráběli zvířata z různých materiálů...

[...]

Nové Město na Moravě

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální

Chrudim

Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Chrudim

Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Litoměřice

Studentský parlament města

Třebíč

Obnovy školních zahrad (projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě")

Vsetín

Dětské zastupitelstvo

Litoměřice