• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Nový Jičín: Město zmapovalo stav mobiliáře

Mobiliář města, který je součástí veřejných prostranství, nemalou měrou ovlivňuje vzhled města. Vloni si pracovníci města dali za cíl zmapovat prvky mobiliáře na veřejných prostranstvích města Nového Jičína, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule či herní prvky do pasportu městského mobiliáře tak, aby se zjednodušila jeho inventarizace a údržba. Kromě přehledné evidence mobiliáře města pasport taktéž eviduje jeho umístění.

„Nejlepším řešením se jevilo vypracovat digitální mapový projekt, který by prvky městského mobiliáře vykreslil pomocí souřadnic přímo v mapě. Za spolupráce oddělení informatiky Městského úřadu a Technických služeb města vznikl datový model, který byl základem pro vznik mapové aplikace,“ uvedl Jiří Sobotík z úseku informatiky. „Mapová aplikace, kterou naleznete na stránce Mapové projekty, umožňuje zobrazit nejen kde se daný prvek nachází, ale také množství dalších atributů, jako například fotografie. Tyto atributy se zobrazí po kliknutí na vybraný prvek,“ doplnil Sobotík.

Aplikace rovněž umožňuje vyhledávání prvků podle jednoznačného ID v rámci dané vrstvy. Tyto informace mohou být nadále rozšiřovány podle potřeb správy a údržby. Vznik a provoz této aplikace je zcela zdarma a nezatíží nijak v budoucnu městský rozpočet.
[...]

Nový Jičín

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe