• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ostrava: Metodika modrozelené infrastruktury ve městě

Ostrava ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury letos dokončila dokument s názvem „Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy,“ který na území města definuje zásady pro vytváření tzv. modrozelené infrastruktury a požadavky, které budou kladeny na projektování investičních projektů budovaných na pozemcích, při výstavbě budov a úpravě veřejných prostranství ve vlastnictví města.

„V podstatě jde o jakýsi návod, obsahující rozličná opatření v rámci tzv. modrozelené infrastruktury, který slouží především starostům městských obvodů, ale také projektantům či investorům. Jednotlivými kroky chceme město přiblížit přírodě, plánovanými zásahy ve veřejném prostoru bychom měli dosáhnout významnějšího množství udržované veřejné zeleně, doplňované větším počtem vodních prvků a prvků podporujících biodiverzitu, tak abychom snížili dopady klimatických změn a adaptovali co nejlépe městský prostor. Metodika doplňuje strategii adaptace na klimatickou změnu, kterou město disponuje od roku 2018 a kterou průběžně aktualizuje,“ uvedla Hana Tichánková, náměstkyně primátora.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe