• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Police (u Val.Meziříčí): Dotazníkové šetření spokojenosti seniorů

Cílem tohoto dotazování je ověřit spokojenost seniorů v obci Police a také sběr námětů, jak prostředí či společenský život v obci obohatit.

Data budou využita jako podpůrný zdroj informací při přípravě Koncepce stárnutí obce Police 2020 - 2024. Dotazník je anonymní.
[...]

Police (u Val.Meziříčí)

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Partnerství pro Vysočinu

KRAJ VYSOČINA

Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Litoměřice

Systém přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek

Hodonín

Studentský parlament města

Třebíč