• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 12: Beseda pro pedagogy - Jak mluvit s žáky o změnách klimatu?

V rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje se ve čtvrtek 28. listopadu od 14:00 hodin v ZŠ Kunratice koná setkání pracovní skupiny PS EVVO, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci o vzdělávání. Tématem setkání je „Jak s žáky mluvit o problémech životního prostředí a změnách klimatu“. Přednášejícím bude PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., ekopsycholog a sociální psycholog. Přítomní se od něho dozvědí, jak o problémech životního prostředí a změnách klimatu vyučovat a nevyvolávat přitom paniku nebo na druhé straně rezignaci a apatii. Seznámí se také s aktuálními výzkumy v oblasti psychologie a komunikace, zaměřenými na způsoby předání informací o této problematice dál i to, jakým způsobům je nejlepší zdaleka se vyhnout.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe