• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 21: Nedělejte z toho guláš aneb pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků pomocí sdílených nádob

Vážení a milí spoluobčané, mnozí z vás si všimli nových kontejnerů umístěných na stanovištích tříděného odpadu. Jsou to kontejnery na biologicky rozložitelný odpad z našich kuchyní. Nemějte obavy, kontejnery jsou speciálně konstruované k tomuto účelu. Mají těsnící lem a západku, aby se z kontejneru nelinul nelibý zápach a nedostala se do něj zvěř.

Jak na to?

Jakékoli kuchyňské zbytky, umaštěné ubrousky, prošlé pečivo či „už unavené“ ovoce a zeleninu vložíte do jakéhokoli sáčku, který zavážete a vyhodíte do této popelnice. Optimální bude mikrotenový sáček nebo těsnící sáček. Prošlé potraviny, třeba jogurty, sýry atd… vyhodíte v originálním obalu.

Proč to zkoušíme?

Potraviny obsahují vysoké množství vlhkosti a jejich běžná likvidace ztěžuje a prodražuje tento proces. Navíc plýtváme potenciálem těchto zbytků. Řešením je jejich využití v bioplynové stanici. Tam je přeměníme v palivo – bioCNG (biometan), který lze využít jako palivo pro autobusy MHD, svozová vozidla Pražských služeb a podobně. Také tímto procesem vzniká jako vedlejší produkt digestát, který je skvěle využitelné a ekologické hnojivo.

Proč právě my?

Pilotní projekt zkoušející výtěžnost ve velkých bytových domech již v Praze proběhl. Nyní hl. m. Praha zjišťuje, jaká bude výtěžnost tohoto odpadu v rezidenčních čtvrtích a my jsme jednou z nich.

Proč nepanikařit?

S Pražskými službami a hl. m. Prahou jsme se dohodli na tom, že pokud se v teplejších měsících ukáží negativní jevy provázející tyto nádoby, budou odstraněny.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe