• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 21: Příběhy našich sousedů

Včera proběhla ve společenském sále Staré pošty v Běchovicích slavnostní prezentace prací žáků základních škol z Běchovic, Klánovic, Zelenče a Újezda nad Lesy. Představili tak svou několikaměsíční práci v rámci projektu Post

Bellum "Příběhy našich sousedů".

Naši žáci 9.E a 9.F (Ondřej Jaroš, Martin Daniel, Barbora Chvojková, Michaela Mikynová, Eliška Štěpánová) zachytili příběh paní Marie Podlipné, újezdské pamětnice a rodačky, která zde chodila do školy, učila na druhém stupni

hlavně češtinu a dějepis, a dodnes se se svými žáky setkává v Újezdě nebo na třídních srazech. Měli možnost naslouchat jejím vzpomínkám na minulost Újezda a zachytit tak tuto historii prostřednictvím rozhovorů, záznamů a dokumentace.

Z téměř tříhodinového vyprávění jsme včera měli možnost vidět pouze 6 minutový záznam. Ovšem na oslavu 90 let školy, dne 14.9.2024, se žáci pokusí připravit záznam delší, mapující roky 1939-1990.

Své žáky a pamětníky přišli podpořit ředitelé a učitelé základních škol, starostové a zastupitelé obcí, rodiče tvůrců, přátelé pamětníků a veřejnost.

Projekty všech čtyř škol jsou již zveřejněny na webu Příběhy našich sousedů a seřazeny jsou podle pořadí prezentace v Běchovicích 5.6.2024.

[...]

Nejčtenější dobrá praxe