• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Prostějov: Beseda "Nové závislosti"

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ve spolupráci s Městskou knihovnou a Zdravým městem pořádalo besedu na téma NOVÉ ZÁVISLOSTI - bigorexie, ortorexie, semirexie, akvahplismus, tonorexie, závislost na sociálních sítích, mobiling, virtuální sex, virtuální život a další. V podkrovním sále Městské knihovny dne 8. 12. 2016 besedovala s návštěvníky PhDr. Alena Plšková. Je specializovaná na trestnou činnost s dlouhodobou praxí u Policie ČR a na Policejním prezídiu ČR. V současné době působí jako forenzní psycholog. Besedy se zúčastnilo více než dvacet návštěvníků, kteří měli zajímavé dotazy k nabízené problematice. Obsah besedy byl velmi rozsáhlý a svým významem velmi důležitý, protože některé nové závislosti se zpočátku nejeví jako závislosti a problém se může objevit až propukne v plné šíři.

[...]

Prostějov

/ další dobré praxe

Kontakt...

Mgr. Milada Galářová

Nejčtenější dobrá praxe