• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Rožnov p.R.: Město ubere auta, přidá pěší i cyklo dopravu

Problémy s parkováním, cesta do práce či do školy, stezky pro cyklisty či bezbariérové trasy. To jsou oblasti, které se většiny obyvatel dotýkají téměř každý den. I proto město Rožnov zpracovává tzv. Plán udržitelné mobility. Jeho úkolem je podívat se na to odkud a kam se obyvatelé, ale i návštěvníci ve městě pohybují. Návrhem budou opatření jak co nejvíce zefektivnit dopravu ve městě mixem různých možností (pěší, cyklo nebo hromadná doprava). Plán mobility bude zpracován do konce roku 2020 a městu pomůže naplánovat, jakým směrem se ubírat s dopravou v příštích letech.

Ze statistik vyplývá, že v České republice je v současnosti zhruba 500 automobilů na 1000 obyvatel. Počet aut v západní Evropě je zhruba o 10 % vyšší a lze očekávat, že i u nás bude trend počtu aut zvyšující se. I na modelech měřících intenzitu dopravy je vidět konstantní růst. I proto město Rožnov zpracovává tzv. Plán udržitelné mobility, ke kterému se v minulých dnech na MěÚ Rožnov uskutečnilo jednání zástupců města i odborníků. „Úkolem Plánu udržitelné mobility je co nejlépe definovat odkud a kam se obyvatelé, ale i návštěvníci ve městě pohybují. Výstupem má být navržení funkčního mixu hromadné a individuální dopravy, návrhy na doplnění potřebné infrastruktury a zcela jistě také příprava podmínek pro cyklistickou dopravu po městě,“ řekla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.

Mnoho podnětů z dopravy a oblasti mobility se dostává k vedení města od Rožnovanů. „Obracejí se na nás občané, které trápí parkování nebo žádají lepší infrastrukturu pro cyklodopravu po městě. Nejen od seniorů zaznívá požadavek na fungující MHD (městskou hromadnou dopravu). Víme, že průměrný občan udělá denně přes tři cesty a my mu je chceme v budoucnu co nejvíce zjednodušit,“ uvedl místostarosta města Jan Kučera. Na zpracování plánu udržitelné mobility byla vybrána společnost, která se na tuto oblast specializuje.
[...]

Rožnov p.R.

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Projekt Vysočina BezBariér

KRAJ VYSOČINA

Cyklostezka jako součást průmyslové zóny

Vsetín

"Plán pro chodce" motivuje k procházkám po městě

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Cesty městy - vítězné řešení ze soutěže

Šternberk

Lávka pro cyklisty a pěší - podle námětu veřejnosti

Hodonín

Nabíječka pro elektrokola u IC

Kopřivnice