• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

ČESKO: Sídliště, jak dál? Aktivita Zdravých měst a ČVUT

Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci a s podporou Národní sítě Zdravých měst a Nadace Heinrich Böll Stiftung organizují v roce 2014 aktivity s příznačným názvem „Sídliště, jak dál?“. Cílem tohoto projektu, na kterém se budou podílet studenti zmíněné vysoké školy v rámci svých závěrečných prací, je hledání dlouhodobé vize transformace sídlišť.
Během roku 2014 proběhne zpracování případových studií z vybraných českých a moravských měst, poznatky pak shrne mezinárodní konference, výstava i speciální publikace. Zároveň proběhne řada doprovodných aktivit k tématu sídlišť jak v samotných pilotních lokalitách, tak v rámci semestrální práce zmíněné fakulty.

Po zhodnocení diverzifikace jednotlivých lokalit, možností projektu a zájmu samotných míst bylo vybráno 6 lokalit – tři městské části hlavního města Prahy, a to Praha 10 a Praha 12 a Zdravá městská část Praha 14. Z dalších Zdravých měst pak Mladá Boleslav, Karlovy Vary a Vsetín. Ve všech zmíněných městech a městských částech proběhly koncem února úvodní schůzky s místními plánovači, urbanisty, architekty i politiky, včetně prohlídky lokalit, které budou zkoumány. Architekti a studenti dostali podrobné informace k historii, vývoji a také plánovaným záměrům v daných lokalitách. Byli také seznámeni s největšími problémy, které jsou v místech řešeny. Zástupci radnic spolupráci s Fakultou architektury uvítali a těší se, že připravované studie přinesou nový pohled i zajímavá řešení, jak dále pracovat s veřejným prostorem sídlišť a jak zlepšit kvalitu života místních obyvatel.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Regenerace velkého panelového sídliště

Kopřivnice

"PROMĚNY V ČASE - ČAS PROMĚN" - Regenerace a revitalizace městského centra

Šternberk

Veřejná prostranství vznikají ve spolupráci s obyvateli

Chrudim

Úprava veřejného prostranství za účasti veřejnosti

Jilemnice

Rozkvetlé město - péče o zeleň i ekovýchova

Valašské Meziříčí